Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijana voit erikoistua joko sisustusarkkitehtuuriin/tilasuunnitteluun tai kalustemuotoiluun. Valmistuttuasi muotoilijaksi sinulla on valmiudet työskennellä oman alasi asiantuntijana suunnittelutiimeissä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa, huonekaluja tai kalusteita valmistavan yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä sisustusarkkitehtinä tai kalustemuotoilijana.

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.

Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja tilasuunnitteluun ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi. Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta.

Koulutuksen myötä saat hyvät edellytykset seurata alan muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi. Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

 

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki kolme ennakkotehtävää. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt.

 

1. Leivoskauppa Herkku

Kaupunkiin on avattu sisustukseltaan kiinnostava ja persoonallinen leivoksiin erikoistunut kauppa nimeltä Herkku. Piirrä mitä näet, kun astut sisälle kauppaan.  

 

Välineet

Vaakasuuntainen A3-paperi ja vapaavalintaiset piirustus- ja/tai maalausvälineet. Kuvaa tai skannaa työsi kuvatiedostoksi. Palauta yksi kuva piirroksesta.

Arviointiperusteet

Kolmiulotteinen hahmotuskyky, piirustustaito, luovuus, värien käyttö, sommittelu ja mittakaavan hallinta.  

  

2. Marimekko-maja

Marimekko on tilannut sinulta helposti kasattavan lasten majan suunnitelman. Tee pienoismalli kootusta majasta mittakaavassa 1:10. Tee majan viereen mittakaavahahmo. Ota valmiista pienoismallista kaksi valokuvaa eri suunnista. 

 

Välineet

Esimerkiksi pahvi, paperi, rautalanka, grilli- tai varrastikut, liima, teippi, lanka, naru, sakset, mattoveitsi, pihdit, vapaavalintaiset piirustus- ja/tai maalausvälineet. Palauta kaksi valokuvaa pienoismallista.

Arviointiperusteet

Idea, rakenne, toimivuus, mittakaava, visuaalinen laatu, mallinrakennustaito. Kolmiulotteinen hahmotuskyky, värien käyttö, sommittelu, mittakaavan hallinta ja esitystapa.  

  

  

3. Motivaatiokirje 

Kerro hieman itsestäsi ja miksi haet LAB Muotoiluinstituutin Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutukseen.

 

Välineet

Laajuus enintään yksi A4-sivu.

Arviointiperusteet

Soveltuvuus ja motivaatio opintoihin, kielellinen ilmaisu

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi.