Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijana voit erikoistua joko sisustusarkkitehtuuriin/tilasuunnitteluun tai kalustemuotoiluun. Valmistuttuasi muotoilijaksi sinulla on valmiudet työskennellä oman alasi asiantuntijana suunnittelutiimeissä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa, huonekaluja tai kalusteita valmistavan yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä sisustusarkkitehtinä tai kalustemuotoilijana.

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.

Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja tilasuunnitteluun ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi. Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta.

Koulutuksen myötä saat hyvät edellytykset seurata alan muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi. Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

 

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki kolme ennakkotehtävää. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt.

 

Tehtävä 1

Suunnittele ja rakenna yhden hengen työpiste. Työpiste sijoitetaan avotyötilaan. Pohdi, miten työpiste tukee yksityisyyttä ja työhön keskittymistä. Rakenna suunnitelmastasi pienoismalli mittakaavassa 1:5. Palauta 2 valokuvaa pienoismallista.

Välineet: Pahvi, paperi, rautalanka, grilli- tai varrastikut, liima, teippi, lanka, naru, sakset, mattoveitsi, pihdit. 

Arviointiperusteet: Idea, ulkonäkö, rakenne, toimivuus, mittakaava, mallinrakennustaito. 

  

Tehtävä 2

Piirrä näkymä avotyötilasta, mihin on sijoitettu vähintään kaksi suunnittelemaasi työpistettä (Tehtävä 1). Voit lisätä piirroksen yhteyteen suunnitelmaasi selkeyttäviä tekstejä.

Välineet: Vapaavalintaisesti toteutettu vaakasuuntainen näkymä tilasta. Palauta yksi kuva näkymästä.

Arviointiperusteet: Kolmiulotteinen hahmotuskyky, värien käyttö, esitystekniikka, luovuus, sommittelu, esitystavan selkeys, mittakaavan hallinta.

  

Motivaatiokirje 

Kerro hieman itsestäsi ja miksi haet LAB Muotoiluinstituutin SIK-linjalle.
 
Kerro muotoilija, sisustusarkkitehti tai arkkitehti, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen ja joka on vielä aktiivinen alallaan, ja kerro miksi hän on tehnyt sinuun vaikutuksen.
 
Laajuus enintään yksi A4-sivu.

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi.