Käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilu

Käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilun koulutus eli UXUI-muotoilijan koulutus valmistaa sinut visuaalisesti vahvaksi ja monipuoliseksi käyttökokemuksen asiantuntijaksi. Käyttökokemusmuotoilijan työn ydin on tehdä tuotteesta tai palvelusta käyttäjälleen mahdollisimman sujuva ja hyvä, oli kyse sitten verkkosivustosta, tietokonepelistä tai mobiilisovelluksesta.

Monipuoliset digitaaliset palvelut ovat läsnä kaikkialla arjessamme ja yhä useampiin fyysisiin tuotteisiin liittyy digitaalinen käyttöliittymä tai käyttökokemusta ja toiminnallisuuksia laajentava palvelu verkossa. Esimerkiksi urheilukellon tai kaupan kanta-asiakasohjelman digitaalinen käyttökokemus vaikuttaa ratkaisevasti käyttäjän kokonaiskokemukseen ja tuotteesta saatavaan hyötyyn.

Saat opinnoistasi valmiuksia monipuolisiin työtehtäviin esimerkiksi käyttöliittymä-, käyttökokemus ja käytettävyyssuunnittelun (UI/UX design) informaatiomuotoilun, pelisuunnittelun tai palvelujen muotoilun parissa. Opit toimimaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun (UCD) periaatteiden mukaisesti ja luomaan vuorovaikutteisia ratkaisuja (IxD) verkko- ja mobiiliympäristöihin, lisättyihin todellisuuksiin (VR, AR, XR) sekä fyysisiin tuotteisiin.

Opinnoissasi hankit ja kehität ammatissa tarvittavia taitoja, esimerkiksi luovuutta ja visualisointikykyä, interaktiivisten prototyyppien rakentamista sekä ammatillisia viestintätaitoja ja yleissivistystä. Opit omaksumaan alan nopeat muutokset ja kehittämään omaa osaamistasi.

 

Käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta molemmat hakukohteen ennakkotehtävät. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt.

 

1. Motivaatiokirje

Kirjoita motivaatiokirje.

Voit kirjoittaa muun muassa:

  • Miksi haluat opiskelemaan juuri käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilua?
  • Miksi juuri sinut tulisi valita opiskelijaksi Muotoiluinstituuttiin?
  • Mikä mielestäsi on tärkein huomioitava asia käyttökokemusta suunniteltaessa? Miksi?

Voit myös lyhyesti kertoa mitä odotat koulutukselta.

Toteutus: Noin 500 - 2000:n merkin pituinen teksti.
Arviontiperusteet: kirjallinen ilmaisu, käsitys ammattialasta, hakijan motivaatio opiskeluun

 

2. Sauna-appi

Suunnittele saunan kiukaan etähallinnan käyttöliittymä älykelloon. Mieti mitä sen pitäisi tehdä ja miten. Esitä suunnitelmasi toiminnallisuudet viidessä näyttöruudussa. 

Kohdelaitteena on värinäyttöinen nelikulmainen älykello, jonka näytön halkaisija on 45 mm. Käytä oheista mallia: UX_UI_ALYKELLO_TEMPLA.pdf. Voit tulostaa mallin ja piirtää rajatun ruudun sisään tai viedä pohjan haluamaasi ohjelmaan ja suunnitella siellä. Voit antaa appillesi nimen, mutta älä kirjoita mitään muuta ruutujen ulkopuolelle. 

Toteutus: Voit tehdä suunnitelmasi tietokoneella tai piirtää käsin.
Arviointikriteerit: käytettävyys, estetiikka, idea, tiivistämisen taito

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi.