Visuaalinen viestintä

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista valmistut vahvaksi ja monipuoliseksi visuaalisen viestinnän ja luovan alan osaajaksi.

Saat opinnoistasi osaamisen monipuolisiin työtehtäviin esimerkiksi graafisen suunnittelun, brändisuunnittelun, pakkausmuotoilun ja -suunnittelun, markkinointiviestinnän, mainonnan suunnittelun, visuaalisen viestinnän, kuvittamisen, animaation, informaatiomuotoilun parissa.

Erikoistu graafiseksi suunnittelijaksi tai pakkausmuotoilijaksi

Visuaalisen viestinnän koulutuksessa voit erikoistua graafiseksi suunnittelijaksi tai pakkausmuotoilijaksi. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi viestintä- tai mainostoimisto, muotoilutoimisto, mediatalo, kustantamo, pelifirma ja palvelumuotoiluun erikoistunut toimisto Suomessa tai ulkomailla.

LABin Muotoiluinstituutti on alan vanhimpia oppilaitoksia. Meillä opiskelet visuaalista viestintää luovassa, yhteisöllisessä ja nykyaikaisessa ympäristössä. Uuden kampuksemme tilat ja laitteet mahdollistavat monialaisen, ajanmukaisen oppimisen. Opinnoissasi hankit ja kehität ammatissa tarvittavia taitoja, kuten luovuutta ja visualisointikykyä, yhteistyökykyä, ammatillisia viestintätaitoja sekä yleissivistystä – usein työelämän hankkeissa ja yritysyhteistyössä. 

 

Visuaalisen viestinnän ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki ennakkotehtävät. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt. Voit halutessasi tehdä tehtävät myös digitaalisin työvälinein.

1. Kuntabrändäys-tehtävä
 
A) Kehitä
Keksi kotipaikkaasi kuvaava tuote.
Tuotteestasi syntyy ilmiö, josta kotipaikkasi tunnetaan vuonna 2030.
 
Toteutus: Kirjoita ytimekäs esittelyteksti tuotteesta. 1 pdf.
Arviointi: ideointikyky, tarinankerronta, ydinviestin välittäminen
 
B) Kuvaa 
Kuvaa tuote käyttötarkoituksessaan.
 
Toteutus: Vapaa toteutus. Kuvakoko A3 pdf.
Arviointi: visuaalinen kerronta, hahmotuskyky, sommittelu, omaperäisyys
 
C) Visualisoi
Keksi tuotteellesi nimi ja slogan.
Tee tuotetta kuvaileva juliste, jossa itse tuote ei näy.
Julisteessa tulee olla mukana tuotteen nimi ja slogan.
 
Arviointi: Esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys, typografia, sisällöllinen yhtenäisyys
Toteutus: Vapaa toteutus. Kuvakoko A3 pdf.
 
 
 
2. Omat työt
Esittele kymmenen omaa työtäsi.
 
Toteutus: Tee kymmenestä työstäsi pdf-portfolio. Liitä jokaiseen työhön lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta.
Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys, laatu ja esitystapa.

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi.