Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu, Lahti, 90 op

Next enrollment date
-

Palvelumuotoilun YAMK-tutkinto

Osaamista palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen

Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu -koulutus (YAMK) antaa sinulle osaamista palvelujen kehittämiseen erilaisten palvelumuotoilumenetelmien avulla. Koulutus tuottaa sinulle sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista.

Palvelumuotoilu on toiminnan kehittämistä ihmislähtöisesti, jolloin palvelu vastaa asiakkaiden tai potilaiden ja samalla myös työntekijöiden ja organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin. Parempi palvelu tarkoittaa parempien asiakaskokemusten luomista.

Palveluiden kehittämisen menetelmät perustuvat vuorovaikutukseen, ja siksi kehittäminen tapahtuu yhdessä asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden kanssa. Palvelumuotoilu käsittää organisaation ylimmän johdon strategisen toiminnan aina ruohonjuuritason asiakasrajapinnassa tapahtuvaan toimintaan saakka.

Tutkinnon suoritettuasi kykenet johtamaan sosiaali- ja terveysalan yritysten, organisaatioiden ja kolmannen sektorin palvelumuotoiluprosesseja ja antamaan asiantuntija-apua palveluiden kehittämiseksi. 

Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta Lahden kampuksella keskimäärin kaksi päivää/opintojakso. Lähiopetukseen voi osallistua myös videovälitteisesti. Oppimisympäristönä toimii Moodle. Opetus on pääsääntöisesti klo 9–16.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
A girl holding a mirror

Kevään yhteishaku 2022

Hae opiskelemaan LABiin kevään yhteishaussa!

◆  5.–19.1. englanninkieliset koulutukset
◆  16.–30.3. suomenkieliset koulutukset

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi