Digipalvelujen yhteissuunnittelu

Tulossa keväällä 2022
The scope of education
3 lähiopiskelupäivää
Location

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Tavoite

Kurssi perehdyttää osallistujat monialaisen ja osallistavan yhteissuunnittelun keskeisimpiin menetelmiin. Käytännössä toimiviksi todetut työkalut antavat eväitä digipalvelujen suunnitteluprosessiin, aina ongelman rajaamisesta, ratkaisujen ideoinnista ja kehitettyjen konseptien arvioinnista jatkokehitykseen asti. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä, omassa toimintaympäristössään hyödynnettävä käsitys digipalvelujen yhteissuunnittelusta ja siinä käytettävistä menetelmistä.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille digitaalisten palvelujen kehittämishankkeissa toimiville tai tulevaisuudessa kehittämishankkeisiin suuntautuville henkilöille osaamisesta, koulutustasosta tai työtehtävästä riippumatta.

Huom.! Kurssilla läpikäytävät yhteissuunnittelun menetelmät ovat osin sovellettavissa myös ei-digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Sisältö

Kurssi keskittyy kolmeen aihealueeseen, joustavasti kolmeen toteutuspäivään jakautuen:

  1. Yhteissuunnittelun keskeiset periaatteet. Monialaisena tiiminä toteutetun suunnittelun merkitys, hyödyt ja käyttökohteet. Katsaus erilaisiin yhteissuunnittelun työkalupakkeihin (Google Ventures Design Sprint, Futurice Lean Service Creation, Design Kit by Ideo). Lähipäivä.
  2. Ideointi. Yhteissuunnittelun harjoittelua pienryhmissä: ratkaistavan ongelman valinta, rajoitusten ja mahdollisuuksien kartoitus, ratkaisujen ideointi, käyttäjäymmärryksen kasvattaminen ja käyttäjäryhmien profilointi. Etäpäivä.
  3. Konseptointi. Yhteissuunnittelun harjoittelu pienryhmissä jatkuu: palvelukonseptin muodostus, evaluointi ja jatkokehitys. Retrospektiiviset menetelmät tiimityöskentelyn kehittämiseen. Lähipäivä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yhteissuunnittelun työkaluja ja menetelmiä harjoitellaan käytännön kautta, pienryhmissä työpajatyöskentelynä. Ennen kurssin alkua osallistujille annetaan lyhyt, orientoiva ennakkotehtävä, joka käydään läpi kurssin ensimmäisenä päivänä. Ennakkotehtävien koosteet sekä muu teoreettinen kurssimateriaali jaetaan osallistujille omatoimista itseopiskelua varten PDF-muodossa.

Käytettävät ohjelmat/ohjelmistot: Zoom-pikaviestintäohjelma, FigmaJam -virtuaalinen ryhmätyötila

Ryhmäkoko

vähintään 6 ja enintään 12 henkilöä

Asiantuntija

Ville Tervo on design-kentän moniosaaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden palvelumuotoilusta, IX/UX/UI-suunnittelusta sekä visuaalisesta suunnittelusta. Ville toimii luennoitsijana LABin MuotoiluinstituutinUI/UX-suunnittelun koulutusohjelmassa ja työskentelee freelancerina monipuolisissa design-tehtävissä

 

Terms of cancellation
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja koulutuksesta