Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus sosiaalialan asiantuntijoille, 2 op

Sosiaalialan osaajaksi työterveyshuoltoon!
Työterveyshuollossa toimiva sosiaalialan asiantuntija on työelämän, sosiaalivakuutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen erityisosaaja. Työterveyshuollon moniammatillisen tiimin jäsenenä hän auttaa työntekijöitä työkyvyttömyyden uhatessa ja tukee työhön paluussa. Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijoiden tarve kasvaa tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy ja työntekijöiden työkyvyn tuen tarve ja työurien pidentämisen paine yhteiskunnassamme kasvaa. Tulevaisuudessa työelämässä on yhä enemmän osatyökykyisiä työntekijöitä.
Study time
28.09.2023 - 12.04.2024
The scope of education
2 op
Location

Verkossa ja LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Price
750 €, alv 0%. Laskutus kahdessa erässä.

Kuva

Lue tästä artikkeli työterveyshuollon moniammatillisuudesta https://www.labopen.fi/lab-pro/moniammatillinen-yhteistyo-tyoterveyshuollossa/

Tavoite

Koulutus antaa osallistujalle valmiudet toimia sosiaalialan asiantuntijana työterveyshuollossa.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosionomin perustutkinnon suorittaneille. Koulutukseen valituilla sosionomeilla tulee olla kolmen vuoden työkokemus sosiaalialan tehtävissä.Aikuissosiaalityössä toimiminen katsotaan eduksi.

Sisältö

Koulutus koostuu osaamistavoitteista ja teemoista, jotka pohjautuvat lainsäädäntöön ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön. Koulutuksessa perehdytään työterveyshuollon toimintaan ja työterveyshuollossa asiantuntijana toimimiseen.

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen, keskeiset työterveyshuoltoa ohjaavat lait, hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet, työterveyshuollon perusprosessit, työterveysyhteistyö, asiantuntijan rooli työterveyshuollon moniammatillisessa työryhmässä
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen, työn vaikutus terveyteen ja työkykyyn, työkyvyn tuki, kuntoutusjärjestelmät, Kelan korvauskäytännöt työterveyshuollon asiantuntijatyössä.

Koulutuspäivät

28.9.2023 koko päivä
29.9.2023  1/2 päivä
3.11.2023  1/2 päivä
18.1.2024  1/2 päivä
16.2.2024  koko päivä
12.4.2024  koko päivä

28.9.2023 ja 12.4.2024 Lahden kampuksella, muuten verkossa.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Opinnot toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston kanssa.

Koulutus sisältää 2 lähitapaamista, interaktiivista verkkopiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutus on integroitu pääosin terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille suunnattuun työterveyshuoltoon pätevöittävään koulutukseen. Lisäksi koulutus sisältää oman alan asiantuntijoille suunnattua yhteistyötä sekä oppimistehtäviä.  

Asiantuntijat

Kirsi Niittymäki on koulutukseltaan kuntoutuksen ohjaaja ( YAMK), uraohjaaja, sekä pätevöitymisen suorittanut työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija. Työssään hän toimii työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijoiden tiimivastaavana. Työterveyshuollon työstä hänellä on 8 vuoden kokemus ja työhistoriaa on yhteensä kertynyt 22 vuotta. Ratkaisukeskeinen työote ammatillisen kuntoutuksen asioissa, moniammatillisuus ja yhteistyö ovat hänen osaamisaluettaan. Hän tuntee kuntoutuksen eri vaihtoehdot, sekä sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat. Lisäksi hän on saanut toimia tiiviisti yhteistyössä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin, asiakas-yrityksen ja eläkevakuutusyhtiön kanssa työkykyriskien ennakointia kehittämässä ja niitä ehkäisemässä.
Hänellä on kokemusta tutkijana toimimisesta Kuntoutussäätiössä ja hän on kehittänyt ICF pohjaisen työ-ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän Kelan tukemassa hankkeessa siellä.

Päivi Kousa on koulutukseltaan terveydenhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja ja työterveyshoitaja. Työn ohessa hän opiskelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa. Hänellä on noin 15 vuoden työkokemus työterveyshuollosta eri tehtävistä (työterveyshoitaja, vastaava työterveyshoitaja, sisäinen auditoija, laatupäällikkö). Tällä hetkellä hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa päätoimisena tuntiopettajana, jonka vastuulla on työterveyshuollon opetus työterveyshuoltoon pätevöittävässä koulutuksessa ja terveydenhoitajan AMK-tutkinnon koulutuksessa. Hänellä on myös koordinaatiovastuu YAMK-tutkintojen syventävissä työterveyshuoltoon liittyvissä opinnoissa. Lisäksi hän on mukana LABin TKI-toiminnassa.

Sari Soutukorva on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri (terveyskasvatus), ammatillinen opettaja ja työfysioterapeutti. Hän on opiskellut myös psykologiaa ja henkilöstöjohtamista. Aiemmin hän on työskennellyt tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian, työfysioterapian, terveysliikuntaryhmien ja esihenkilötehtävien parissa yksityisellä sektorilla. Tällä hetkellä hän toimii LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapian lehtorina, jonka työnkuvaan kuuluu opetustehtävien lisäksi työhyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä hanketehtäviä.

Henni Hyytiä-Ilmonen on koulutukseltaan työterveyshuollon erikoislääkäri. Hän on opiskellut lisäksi johtamista ja on kiinnostunut työkyvystä myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Työterveyslääkärin ja vastaavan lääkärin työn lisäksi Henni toimii asiantuntijana Päijät-Hämeessä työkykyhankkeessa. Henni on vieraileva kouluttaja, joka tuo vahvaa työterveyslääkärin osaamista työpaikkaselvitys- ja työkyvyn arviointiprosesseihin koulutuksen aikana.

Riitta Veijalainen on koulutukseltaan psykologian maisteri. Hän on toiminut 18 vuotta terveyskeskuspsykologina ja 15 vuotta työterveyspsykologina. Hän on erikoistunut työterveyteen v. 2008 ja opiskellut työterveyden tiimin kanssa tutkivaa työotetta. Hän on opiskellut kognitiivista lyhytterapiaa sekä voimavarakeskeistä työnohjausta ja tehnyt työnohjauksia sekä omassa työpaikassaan että yksityisesti. Pitempiä koulutuksia hänellä on kognitiivisesta ergonomiasta, resilienssistä hoitotyössä sekä psyykkisestä valmennuksesta.

Koulutuksen aikana hyödynnetään sosiaalialan asiantuntijaa/asiantuntijoita ja lisäksi myös monipuolisesti ja moniammatillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on vahva työterveyshuollon osaaminen.  

Muuta tärkeää

Huom! Koulutus toteutetaan vain, mikäli myös työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus 15 op terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille toteutuu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika 4.1. - 14.9.2023

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Terms of cancellation
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja koulutuksesta

Sari Soutukorva
Lehtori
sari [dot] soutukorvaatlab [dot] fi