Ammattikorkeakoulut vahvistavat kestävää kehitystä edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaansa

Kuva
Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kädenjälki.
Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön (TKI) yhteiset kriteerit, toimintamallit, tavoitteet sekä arvioinnin tavat on koottu yksiin kansiin. Ammattikorkeakoulut sitoutuivat muutama vuosi sitten olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tuoreella julkaisulla varmistetaan, että kaikkien ammattikorkeakoulujen jokaisessa TKI-hankkeessa otetaan tästä eteenpäin kestävyys ja vastuullisuus huomioon.

Yhteisesti asetettuja tavoitetta on edistetty viimeiset vuodet systemaattisella yhteistyöllä muun muassa kehittämällä henkilöstön osaamista, laatimalla yhteinen laskuri hiilijalanjälkilaskentaan sekä määrittelemällä tutkintoihin yhteiset kestävän kehityksen osaamistavoitteet. Yhteinen työ, jaetut ideat ja sitoutuminen yhteisiin päämääriin muodostavat yhden pilarin ammattikorkeakoulutuksen tuottamalle arvolle yhteiskunnassa.

Ammattikorkeakoulut muuttavat maailmaa kestävämmäksi monin tavoin. Vaikuttavuus rakentuu paitsi sen opiskelijoiden ja henkilöstön osaamisesta, myös ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Poikkeuksellisen vaikuttavuuden reitin muodostaa tiivis yhteys työelämän kanssa. Yhteistyön kautta muokataan esimerkiksi asenteita kohti kestävämpää, tasa-arvoista maailmaa tai kehitetään hiilidioksidin sidontaa ilmakehästä. Tavoitteena on nettopositiivisuus eli saada oma positiivinen jalanjälki yhteiskunnassa oman toiminnan päästöjä (negatiivinen kädenjälki) suuremmaksi.

”Ammattikorkeakoulut rahoittavat TKI-työnsä pitkälti hankkeista ja yritysyhteistyöllä saamansa rahoituksen kautta. Tämän vuoksi jokaisessa hankkeessa kestävyyden edistäminen on pohdittava erikseen. Siksi tämä työkirja on niin tärkeä”, ammattikorkeakoulujen yhteistä vaikuttavuustyötä luotsaava LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen selventää.

Juuri julkaistu raportti auttaa ammattikorkeakouluja varmistamaan, että tulevaisuudessa jokaisen yhteistyökumppanin kestävän kehityksen työ saa entistä paremman hyödyn korkeakouluyhteistyöstä. Lisäksi raportti osoittaa, miten monin eri tavoin ammattikorkeakoulut siirtävät yhteiskuntaamme kestävämmälle pohjalle.   

Ammattikorkeakoulujen luovuttamaton rooli liittyy erityisesti niiden koulutus- ja TKI-toiminnan laajaan ja jatkuvaan yhteyteen työelämän kanssa. Ainutlaatuinen rooli liittyy myös pienten ja keskisuurien yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

”Näiden yritysten vihreä siirtymä on ammattikorkeakoulujen avun varassa. Toivottavasti tämän työn merkitys Suomen vihreässä siirtymässä nyt vihdoin ymmärrettäisiin. Osaamisellaan ammattikorkeakoulut tukevat ja haastavat toimijoita sekä opiskelijoita kohti kestävämpää tulevaisuutta”, painottaa Kilpeläinen.

Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan.

→ Lue lisää Arenen sivuilta, ja tutustu raporttiin: Kestävä ja vastuullinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa (2022).

Lisätiedot:

Turo Kilpeläinen
Toimitusjohtaja
turo [dot] kilpelainenatlab [dot] fi
Kuva
Solar Panel LAB

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Tavoitteenamme on uudistaa työelämää ja työnteon tapoja. Kokeilemme uusia asioita ja tekemisen tapoja kestävästi ja vastuullisesti, yhdessä yritysten kanssa.