Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op

Sosiaali- ja terveydenhuolto elää suurten muutosten keskellä. Toimintaympäristön muutokset eivät ole pelkästään kansallisia, vaan ne koskettavat maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä vaikuttavat samanaikaisesti maailmantalouden heikentyminen, valtion enenevä velkaantuminen, väestön eliniän pidentyminen ja vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvaminen. Vanhusväestön lisääntyvä palvelun tarve ja medikalisaatio lisäävät palveluiden tarjonnan ja kysynnän epäsuhtaa.

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus vastaa osaltaan muuttuneen ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa laaja-alaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista tukevan koulutuksen täysin verkkovälitteisesti. Koulutus pureutuu muutoksen keskeisiin teemoihin: Kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen, sähköisiin palveluihin, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, talousosaamiseen sekä näihin teemoihin liittyvään kehittämisosaamiseen. Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia avauksia palvelujärjestelmän uudistamiseen niin toiminnallisella kuin asenteellisellakin tasolla. Me valmennamme Sinua luotsaamaan työyhteisöäsi kohti vaikuttavaa toimintaan.
Study time
11.11.2021 - 17.09.2022
The scope of education
30 op
Location

Verkkototeutus

Price
1500 €, alv 0%, laskutetaan 4 erässä

Kuva

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa

 • ennakoit tulevaisuutta
 • otat haltuun päivittäisen muutoksen ja kehittämisen työvälineitä
 • osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja
 • osallistat asiakkaita palveluiden kehittämiseen
 • arvioit palveluiden taloudellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta
 • verkoistoidut monialaisesti yli sektorirajojen

Sisältö

 • Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut  5 op
 • Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
 • Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
 • Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op 
 • Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op 
 • Työelämän kehittämisosaaminen 5 op

Lähipäivät

11. - 12.11.2021
13. - 14.1.2022
17. - 18.3.2022 
5. - 6.5.2022
15. - 17.9.2022

Pääsyvaatimus

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan tai muu soveltuva korkeakoulu tai opistoasteen tutkinto ja alan työkokemusta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkovälitteisesti moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lähipäivät ovat interaktiivisia livelähetyksiä. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Hakeminen

Hakuaika 10.5. -  23.9.2021.  Vielä muutama paikka jäljellä, joten haku vielä auki. Hae pian!

Hae koulutukseen tästä Hae koulutukseen

HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 28.9.2021. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 5.10.2021.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Terms of cancellation
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Lisätietoja koulutuksesta