Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta, 210 op

Next enrollment date
-

Koulutuskuva_pullonkorkkeja

Restonomi huomioi ja ennakoi asiakkaan tarpeita ja mielihaluja

Restonomina työskentelet ihmisten elämäntyylien, tarpeiden ja trendien aitiopaikalla. Yhdistät kannattavan liiketoiminnan ja asiakkaiden tunnekokemukset vastuullisesti. Uudistat ja kehität matkailu- ja ravitsemisalan palveluita sekä liiketoimintaa.

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa hankit liikkeenjohdossa tarvittavaa palveluliiketoiminnan ja talouden osaamista sekä opit kehittämään alan palveluita.

Asiakkaat haluavat palvelua entistä sujuvammin, nopeammin ja helpommin, mutta myös elämyksellisemmin – niin kasvokkain kuin virtuaalisissa palvelutilanteissa. Restonomina osaat tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja mielihalut sekä huomioimaan erilaiset asiakkaat. Osaat asettua asiakkaan asemaan, ennakoida odotukset ja ylittää ne.

LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelet kansainvälistä alaa kansainvälisessä ympäristössä. Haastat itseäsi, hankit työssä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä autat alan yrityksiä oikeissa kehittämisprojekteissa. Keräät käytännönläheistä asiantuntijaosaamista ja luot kontakteja matkailu-, majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-alan toimijoihin heti opintojesi alusta lähtien. Osa opinnoista järjestetään englannin kielellä.

Monipuolisella matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla on tarjolla monenlaisia mahdollisia työtehtäviä ja urapolkuja – uusia jännittäviä yhdistelmiäkin. Opintojen aikana luot useita kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja näytät osaamistasi eri tavoin. Restonomikoulutus antaa sinulle valmiudet myös toimia yrittäjänä, työllistää itsesi ja muutama muukin. Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi matkailupäällikkö, vastaanottopäällikkö, hotellinjohtaja, ravintolapäällikkö tai keittiöpäällikkö.

Opiskelu on joustavaa. Voit painottaa sinua kiinnostavia aihepiirejä ja osallistua LABin restonomiopiskelijoiden yhteisiin projekteihin. Suosittelemme opiskelijoillemme myös opiskelijavaihtoa tai työharjoittelua ulkomailla.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
A girl holding a mirror

Kevään yhteishaku 2022

Hae opiskelemaan LABiin kevään yhteishaussa!

◆  5.–19.1. englanninkieliset koulutukset
◆  16.–30.3. suomenkieliset koulutukset

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi