Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija, verkko-opinnot, 90 op

Next enrollment date
-

LAB-yamk-sote-digiasiantuntija

Opi hyödyntämään digitaalisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologian lisääntyvä läsnäolo muuttavat osaamistarpeita ja työnkuvia sosiaali- ja terveysalalla. Ylempään AMK-tutkintoon johtavalla koulutuksella saadaan uutta osaamista vastata työelämän ajankohtaisiin muutoksiin ja ennakoida tulevaisuuden haasteita.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen keskiössä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas, osaava alan ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa laajennetaan osaamista digitaalisuudesta ja hyvinvointiteknologiasta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi.

Opinnot antavat valmiuksia kehittää, uudistaa sekä toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. 

Opetus toteutuu kokonaan verkossa. Ydinosaamisen opintojaksojen opetuspäivien määrä on 6 lukukaudessa, jotka ovat osin aikaan sidottuja. Opetuspäivien kokonaismäärää lisää opiskelijan tekemät täydentävien opintojen valinnat. Opinnäytetyön ohjaus toteutuu kokonaan verkossa.

Kuva
YAMK-opiskelija Tommi Juntunen

"Koulutus tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisiin urapolkuihin"

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntijan opinnot ovat Tommi Juntusen mukaan olleet hyvin monipuolisia.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi