LAB urheilijalle

Kuva
Olympiarenkaat Lahdessa
LAB-ammattikorkeakoulussa tuetaan opiskelevan urheilijan joustavaa ja yksilöllistä opintojen etenemistä hänen valitsemallaan koulutusalalla.

Ennen opintoihin hakeutumista

Korkeakouluopintoja suunnittelevan urheilijan kannattaa tutustua huolellisesti itseään kiinnostaviin aloihin sekä koulutusvaihtoehtoihin. Kannattaa myös huomioida, että eri aloilla urheilun ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuudet esimerkiksi läsnäolovaatimusten ja opiskelumenetelmien vuoksi voivat vaihdella. Järkevää on myös pohtia, mihin urheilu-uran vaiheeseen opinnot ajoittaa. Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun puolella opiskelu on mahdollista hyvin rauhallisellakin tahdilla. Voit ottaa jo hakuvaiheessa yhteyttä LABin urheilijoiden yhteyshenkilöön, jonka kanssa voit keskustella eri vaihtoehdoista ja saada lisätietoja. Yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

Urheilijoille, jotka viettävät paljon aikaa kilpailu-, leiri- tai pelimatkoilla voimme erityisesti suositella verkkopainotteisia sekä kokonaan verkossa suoritettavia koulutusvaihtoehtojamme. Verkko-opinnot ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti ja tarjonta on lisääntynyt lähes kaikilla koulutusaloillamme. Verkossa suoritettavista opinnoistamme löydät lisätietoja painamalla tästä.

Verkko-opintojen osalta voit lukea myös liiketalouden verkkotutkintoa suorittavan squash-ammattilaisen Henrik Mustosen mietteitä verkko-opiskelusta painamalla tästä.

Opintojen aloitus

Opintojen alussa urheilevan opiskelijan kannattaa ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä sekä LAB-ammattikorkeakoulun urheilijoiden yhteyshenkilöön sekä oman alueensa urheiluakatemiaan. Korkeakouluna emme tee määrittelyjä urheilijoiden riittävästä tasosta, vaan annamme lisätukea niille urheilijoille, ketkä ovat valintamenettelyn kautta hyväksytty urheiluakatemioiden jäseniksi. Urheiluakatemioiden yhteystiedot löydät tämän sivun alalaidasta.

Tuki opintojen aikana

Urheiluakatemiaan kuuluvat urheilijat merkitään opiskelijajärjestelmäämme urheilijastatuksella. Opintojen aikana opiskelevaa urheilijaa tuetaan tuomalla esiin vaihtoehtoisia suoritustapoja, verkko- ja kesäopintomahdollisuuksia sekä etsimällä ratkaisuja joustavaan työharjoittelujen suorittamiseen. Opiskelujen ja urheilun yhdistämisessä, omassa ammatillisessa kehittymisessä sekä urheilu-uran jälkeisessä urasuunnittelussa ovat apuna 5–15 opintopisteen laajuiset Sportfolio-opinnot, joita voivat suorittaa vain urheilijastatuksen saaneet urheilijat.

Urheilijastatuksen urheilijoille on tarjolla myös LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteiset MOVEO hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Tätä kautta urheilijalla on mahdollisuus mm. monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun kampuksella.

Avoin AMK

Avoin AMK on mahdollisuus suorittaa opintoja ammattikorkeakoulussa erittäin joustavaan tahtiin ja siellä opiskelu voi tämän vuoksi sopia hyvin esimerkiksi ammattiurheilijoille, joilla ei ole mahdollisuutta ajankäytöllisistä syistä tutkinto-opiskeluun. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa esimerkiksi vain muutamia opintojaksoja vuodessa, jotka kuitenkin pitkän urheilu-uran päätyttyä muodostavat jo merkittävän opintokokonaisuuden. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta mikäli hakeudut myöhemmin opiskelemaan saman alan tutkintoon johtavaan koulutukseen, voidaan aiemmat avoimen opinnot lukea hyväksesi. Avoin AMK -opetus on maksullista. Katso lisätietoja täältä.

◦◦◦

Kysy lisää:

Tatu Saarinen, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, 044 708 1832, tatu [dot] saarinenatlab [dot] fi

Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan urheiluakatemioiden yhteystiedot:

Mirka Tuisku, toiminnanjohtaja, Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, 044 763 8444, mirka [dot] tuiskuatpajulahti [dot] com

Elina Sinisalo, urheiluakatemian koordinaattori, Etelä-Karjalan Urheiluakatemia (EKLU), 040 952 4843, elina [dot] sinisaloateklu [dot] fi

◦◦◦

◦◦◦

Urheilijoidemme kokemuksia opiskeluista

Alta löydät linkit videoihin, joilla eri koulutusaloillamme opiskelevat eri lajien urheilijat kertovat urheilun ja opintojen yhdistämisestä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot: