Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op

Maassamme on käynnissä mittava palvelurakenne uudistus, jossa keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Hallitusohjelmassa mainitaan mm, että uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja toimintatapoja. Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen takaavat hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, palvelujen sujuvuuden ja kustannusten hallinnan.

Yksi ratkaisu tulee olemaan hoitajavastaanottojen lisääminen perustason palveluissa sekä erikoissairaanhoidon polikilinikoilla. Tämä mahdollistaa entistä monipuolisempia tehtäviä ja vastuita sairaanhoitaja vastaanotoilla. Itsenäinen vastaanotto toiminta on jatkuvasti kehittyvä näköalapaikka, jossa menestyy vahvistamalla omaa kliinisen hoitotyön osaamista sekä kykyä arvioida ja kehittää asiakaslähtöistä toimintaa vaikuttavasti.
Study time
14.09.2022 - 18.05.2023
The scope of education
30 op
Form of study
Monimuoto-opiskelu
Location

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella ja verkossa
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

 

Price
1500 €, alv 0% Laskutetaan 4 erässä.

Kuva

Tavoite

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on asemoitu tasoille 6. 

Koulutuksen suorittanut 

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista. 
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön
   

Kenelle?

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille. 

Sisältö

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Lähipäivät 

14.-15.9.2022 Lahden kampus
13.10.2022 etänä
10.11.2022 etänä
8.12.2022 etänä
11.-12.1.2023 Lahden kampus
9.2.2023 etänä
8.-9.3.2023 Lahden kampus
13.4.2023 etänä
18.5.2023 Lahden kampus

Toteutustapa ja opiskelumenetelmät

Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä.

Pääsyvaatimus

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinto tai 
2) vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto
3) sosiaali- ja terveysalan työkokemus

Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä voi saada hakemuksen perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Hakijan oma arvio ja perustelut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävissä? (max 5 p.)
 • Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja hakijan muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (max 3 p.)
 • Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksistaan (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (max 2 p.)
 • Hakijan työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (max 2 p.) 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa.

Valintaperusteet

Valinta tehdään hakemusten ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 22.8.2022 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 28.8.2022 mennessä.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Hakeminen

Hakuaika 28.2. - 17.8.2022 

Hae koulutukseen tästä

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Terms of cancellation
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Yleisesti hyvin kattava koulutus missä laajasti pystyi syventämään omaan alaan! Opettajat olivat avoimia ja tukevia sekä auttoivat aina tarvittaessa. Hyvin sai vastauksia jos oli kysymyksiä ja pääsääntöisesti kaikki toimi hyvin!

Mukava ja tiivis paketti. Sain paljon eväitä reppuun mukaani, kohti tulevaisuutta.

Erittäin hyvä ja hyödyllinen koulutus ja hyvät opettajat.

Monipuoliset luennoitsijat ja motivoivat tehtäväkokonaisuudet

Sain itsevarmuutta ja tietopohjaa omaan työhöni itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa pitäessäni

Koulutuksen kokonaisarvosana 4,8 /5

Lisätietoja koulutuksesta