Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Next enrollment date
-

Koulutus_sisustussuunnittelu

Kalustemuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin ammattilaiseksi

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutuksesta valmistut kalusteiden ja sisustusten suunnittelun asiantuntijaksi. Saat valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun moninaisella ammattikentällä. Voit työskennellä esimerkiksi muotoilu-, sisustusarkkitehti- tai arkkitehtitoimistossa, kalustealan yrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun, kalustesuunnitteluun sekä sisustusarkkitehtuuriin. Pääset kehittämään ratkaisuja erilaisiin suunnittelutehtäviin ja opit huomioimaan suunnittelutyössäsi käyttäjien henkilökohtaiset, sosiaaliset ja kulttuuriset toiveet sekä ympäristön asettamat vaatimukset.

Koulutus keskittyy asuinympäristöjen ja julkisten tilojen irto- ja kiintokalusteiden sekä sisustusten suunnitteluun, sekä materiaalien ja rakenteiden tuntemukseen. Opiskelet myös sisustus-, valaisin- ja näyttelysuunnittelua. Keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, kestävä kehitys sekä toiminnallinen ja esteettinen laatu.

Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Opiskelu tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään.

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun kevään ja syksyn haut painottavat ammattiosaamista eri tavoin. Syksyn haku (tammikuussa alkava opetus) painottuu opetussisällöltään kalustemuotoiluun ja kevään haku (opetus alkaa syksyllä) painottuu tilasuunnitteluun.

Kuva
Tiia Jokinen ja Sara Auvinen

”Opiskelu on monipuolista ja todella käytännönläheistä."

”Muotoiluinstituutilla on alalla hyvä maine, ja siitä on meille huikea etu harjoittelu- ja työpaikkoja hakiessa." 

Alumnitarina – Tomi Laukkanen, muotoilija, Studio Tord Boontje

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi