Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, verkko-opinnot, 90 op

Next enrollment date
-

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto

Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen tavoitteena on valmentaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita johtajuuteen, joka vastaa tulevaisuuden johtajuuden haasteisiin.

Koulutuksessa johtajan roolissa korostuu tavoitteellinen tulevaisuuden suunnan näyttäminen, osallisuutta ja osaamista hyödyntävä sujuva työ sekä hyvinvoiva sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Johtaja johtaa tiimejä ja verkostoja, joiden yhteinen työ on pohja kehittämiselle ja uusien innovaatioiden syntymiselle.

Vahvista johtajuusosaamistasi monipuolisesti

Koulutuksessa vahvistetaan osaamista johtamisen keskeisillä alueilla, kuten strategisessa johtamisessa, talouden johtamisessa sekä tiedolla johtamisessa. Koulutuksen keskiössä on sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja henkilöstön kehittyminen kohti tavoitteellista ja arvostavaa vuorovaikutus- ja toimintakulttuuria. Henkilöstöjohtamiseen liittyvään osaamiseen syvennytään strategisen henkilöstöjohtamisen, osaamisen johtamisen ja lähijohtamisen näkökulmista. Kun valmistut, osaat johtaa, kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöä sekä johtaa erilaisia muutos- ja kehittämishankkeita.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, jossa osa opiskelusta tapahtuu samanaikaisina kohtaamisina.

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi