Simulaatio-ohjaajakoulutus tilauskoulutuksena

Tarvitaanko organisaatiossanne simulaatio-ohjaajia?

Kesto                                  

3 päivää

Kohderyhmä

Simulaatio-oppimisesta kiinnostuneet eri alojen ammattihenkilöt sosiaali- ja terveysalalta, lääketieteestä, pelastustoimesta ja opetustoimesta

Tavoite

Koulutus antaa hyvän käsityksen simulaatio-oppimismenetelmästä, simulaatio-oppimistilanteen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä palautekeskustelun ohjaamisesta.

Sisältö

  • Simulaatio-oppiminen menetelmänä
  • Simulaatio-oppimistilanteen rakentaminen
  • Tiimityö ja potilasturvallisuus

Koulutuksen pääpaino on käytännön simulaatioiden luomisessa.

Opetuskieli

Koulutus voidaan järjestää suomeksi tai englanniksi.

Ryhmäkoko

Enintään 15 henkilöä

Kiitos vetäjille, oli oikein hyödyllinen koulutus ja osaavat ja innostavat vetäjät!

Terms of cancellation

Kysy lisää!

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi