Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Ammattikorkeakoulusta työelämään – mitä uraseuranta kertoo?

LAB-ammattikorkeakoulu hakee aktiivisesti palautetta työelämästä - ei riitä, että me itse arvioimme opiskelijoiden osaamista opiskelun aikana. Uraseurantakysely on yksi keino saada palautetta työelämästä, kun vastaajilla on jo useamman vuoden työkokemus takanaan. Lähde

Kohti sukupuolirooleista vapaita uravalintoja

Suomessa tasa-arvohaasteena on edelleen koulutuksen ja ammattien sukupuolen mukainen eriytyminen. Jako naisten ja miesten töihin on vahva ja näkyy mm. sukupuolten palkkaeroina sekä joidenkin alojen työvoimapulana tai työttömyytenä. Tässä artikkelissa tarkastellaan kasvatus-, opetus- ja ohjausalan keinoja sukupuolisegregaation lieventämiseen nuorten kanssa sekä esitellään Roolipeli-hanke, jossa pilotoidaan työkaluja segregaation purkamiseen. Lähde

Energiajärjestelmien mallinnus tukee rakennusten digitalisaatiota

Rakennusten energiasuorituskykyä on syytä parantaa sekä kestävyys- että kustannussyistä. Perinteisesti investointien hyötylaskelmissa on jouduttu tekemään epävarmoja oletuksia sekä nykyhetkestä että tulevaisuudesta. Ratkaisuna energiajärjestelmien mallinnus tuo laskelmiin parempaa luotettavuutta. Samalla se todentaa rakennusten automatisoinnin potentiaalia. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Opettajana verkossa, koronan varjossa – monialaisen ja -kulttuurisen ryhmän ohjaus

LAB-ammattikorkeakoulu järjesti kesällä 2020 kahden viikon intensiivijakson ”Co-designing better urban living and wellbeing”. Toteutuksessa oli mukana jo totuttuun tapaan kaksi partneria: Upper Austria UAS ja Glasgow Caledonia University.  Huolimatta siitä, että emme voineet kutsua vierailevia professoreita ja opiskelijoita Lahteen kahden viikon jaksolle, päätimme ottaa haasteen vastaan ja toteuttaa opintojakson verkossa.  Suunnittelun alussa kriittisiä kysymyksiä olivat: […] The post Opettajana verkossa, koronan varjossa – monialaisen ja -kulttuurisen ryhmän ohjaus appeared first on LAB Focus.

Kiertotalouden käsikirja kemianteollisuudelle

Vaikka kiertotaloudesta ja toimenpiteistä kohti kiertotaloutta on puhuttu jo pitkään, moni yritys kaipaa edelleen konkreettisia esimerkkejä onnistumisista ja positiivisista kustannusvaikutuksista. EU:n komissio julkaisi maaliskuussa 2020 kiertotalouden toimintaohjelman päivityksen, joka tulee ohjaamaan usean toimialan regulaatiota ja toimenpiteitä lähivuosien aikana.  Teollisuudelle konkreettista kiertotalousapua  Syyskuussa 2018 Sitra julkaisi Kiertotalouden käsikirjan yrityksille, jossa esiteltiin kiertotalouden liiketoimintamalleja valmistavasta teollisuudesta ja […] The post Kiertotalouden käsikirja kemianteollisuudelle appeared first on LAB Focus.

Kannattavuuden seuranta korostuu epävarmoina aikoina

Pitkällä aikavälillä kannattavuus on yritystoiminnan elinehto. Kannattavuuden seuranta onkin yksi yrityksen talouden seurannan kulmakivistä. On tärkeää ymmärtää myös toiminnan muutosten vaikutukset kannattavuuteen. Tämä on korostunut koronapandemian aikana, jolloin monissa yrityksissä on jouduttu tekemään nopeita päätöksiä toiminnan sopeuttamiseksi.   Pandemian vaikutukset yritysten talouteen  Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset näkyvät yritysten kannattavuudessa monella tavoin. Osa yrityksistä kärsii maailman tilanteen […] The post Kannattavuuden seuranta korostuu epävarmoina aikoina appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta

Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta Kälviäinen, Mirja Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta on julkaistu osana Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen -projektia. Askel-projektin tavoitteena on luoda kierto- ja jakamistalouden palveluesimerkkejä, jotka auttavat yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa kohti vähähiilisyyttä ja tuotteistamaan palveluja, joiden kohderyhmänä on esimerkiksi yhteisöllinen kaupunginosa tai kerrostaloyhteisö. Projektia rahoittaa Päijät-Hämeen liitto. Tämän julkaisun käyttäjätutkimuksen, sosiaalis-kulttuurisen kuluttamisen ja käyttäytymisen psykologian ympäristötehokkaaseen kuluttamismuutokseen ohjaavat aineistot toimivat työvälineinä Askeleen kierto- ja jakamistalouden palveluprosessien kehittämisessä. Aineistoista löytyy sisällöllisiä aineksia ja toimintatapojen muutokseen liittyviä keinoja ympäristötehokkaiden palveluprosessien kokonaisuuksien kehittämiselle, käyttäjien arkeen sijoittamisen strategioihin sekä yksittäisiin, käyttäjien ympäristötehokasta toimintaa tukeviin palveluhetkiin ja kontaktipisteisiin.

LAMK SummerSchool 2019 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing

LAMK SummerSchool 2019 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing Horn, Sari LAMK SummerSchool: Co-designing Better Urban Living and Wellbeing was organized by LAMK University of Applied Sciences in 27.5.-7.6.2019. The articles describe the student projects, which were carried out during the two intensive weeks. Articles are written by the summer school students and their teachers as well as other personnel involved in organizing the intensive course.

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020 Mirola, Tuuli The first international week of LAB University of Applied Sciences was organized in Lappeenranta on 10.-14.2.2020. This year the theme for the International Week publication is “Becoming greener – digitalization in my work”. The authors of the articles in this publication are sharing their personal experiences and practical examples of digitalization in education. This publication addresses the topic of our International Week from various points of view. The articles offer us examples from multiple counties and partner universities on different fields of education. Educational aspects are presented for example from the point of view of language and communication courses and engineering. The authors also share their experiences, research and practices on various fields of business such as transports, architecture and construction, real estate markets, healthcare, tourism and hospitality business.