Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB -ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Vedenlaatumittareilla enemmän dataa ja tehokkaampaa reagointia muutoksiin

EU:n alueella tavoitteena on pintavesien hyvä tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Tulevaisuudessa vesien tilan seuranta on yhä tärkeämmässä roolissa, sillä Suomen lämpenevä ilmasto ja sadannan kasvun aiheuttama ravinnekuormitus lisäävät vesistöjen rehevöitymistä. Ratkaisuna vedenlaadun seurannan tehostamiseen voivat olla jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit, joilla saadaan luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa veden laadusta. Jatkuvatoimisia mittareita voidaan hyödyntää myös esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilla ja teollisuudessa. Lähde

Yhteiskehittämisellä yhteisöllisyyttä varhaiskasvatuksen vuorohoitoon

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat keskeisiä tekijöitä työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Varhaiskasvatuksen vuorohoidossa toteutettavan tiimityön sirpalemaisuus asettaa haasteita yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle. On tärkeää tunnistaa yhteisöllisyyttä edistäviä kehittämiskohteita ja tarttua niihin yhdessä yhteisönä. Lähde

Lasten tuottama arviointitieto versoo merkityksistä

Varhaiskasvatuksen arviointiosaamisen vahvistaminen ja pedagogisen tason arviointivälineiden muovaaminen ovat ajankohtaisia kehittämisen alueita arvioinnin tultua lakivelvoittavaksi. Artikkelissa kuvataan lasten tuottaman arviointitiedon juurrutusmallin kehittämistä. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Terveydenhuollon erot Suomessa ja Tansaniassa

Tansania on lähes kolme kertaa Suomen kokoinen maa. Sen asukasluku on noin 59 miljoonaa. Tansanian elintaso on viime vuosina kohonnut, mutta edelleen maa luetaan yhdeksi maailman köyhimmistä maista ja noin 28 prosenttia väestöstä elää edelleen köyhyysrajan alapuolella.  Vuosittainen väestönkasvu Tansaniassa on 2,8 prosenttia ja lapsikuolleisuus ennen viidettä elinvuotta on 54 kuollutta lasta tuhatta elävänä syntynyttä […]

Opiskelijoiden näkemyksiä sote-alan koulutusten markkinoinnista

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2019–2021 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalla -hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää sosiaali- ja terveysalan markkinointiin liittyviä kehittämistarpeita ja ideoita. Syyskuussa 2019 toteutetussa työpajassa selvitettiin 16 opiskelijan näkemyksiä markkinoinnista ja sote-alasta. Aineiston pohjalta on tarkoitus kehittää sote-alan koulutusten ja ammattien markkinointia niin, että sillä tavoitettaisiin nykyistä enemmän hakijoita. Opiskelijoiden mielikuvat […]

Puutekniikka.info – Tietoa puualan insinöörikoulutuksesta nuorille aikuisille

Toimenpiteet puutekniikan markkinoinnin hyväksi käynnistettiin vuonna 2013. Silloin valmistui ensimmäinen puutekniikan markkinointisuunnitelma. Yksi päätavoitteista oli www-sivujen luominen. Sivuston tarkoituksena oli jakaa näkyvästi ja tehokkaasti tietoa puualan insinöörikoulutuksesta. Puutekniikka.info sivuston kehityskaari Vuonna 2014 pinnalla olivat Nokian Windows-puhelimet. Uusi Windowsin ”ruutu”-ulkoasu koettiin innovatiiviseksi ja raikkaaksi.  Samaa ilmettä pyrittiin hyödyntämään puutekniikka.infon ulkoasussa. Ensimmäinen luonnos sivuston ilmeestä saatiin muotoilutoimistolta […]

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020 Mirola, Tuuli The first international week of LAB University of Applied Sciences was organized in Lappeenranta on 10.-14.2.2020. This year the theme for the International Week publication is “Becoming greener – digitalization in my work”. The authors of the articles in this publication are sharing their personal experiences and practical examples of digitalization in education. This publication addresses the topic of our International Week from various points of view. The articles offer us examples from multiple counties and partner universities on different fields of education. Educational aspects are presented for example from the point of view of language and communication courses and engineering. The authors also share their experiences, research and practices on various fields of business such as transports, architecture and construction, real estate markets, healthcare, tourism and hospitality business.

Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin

Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin Niemi, Sari; Kräkin, Markus; Ikävalko, Sara; Kantonen, Mikko Tämän julkaisun tarkoituksena on rohkaista työpaikkoja ja työelämän kehittäjiä kokeilevaan kehittämiseen simulaatiomenetelmän avulla. Simulaatiolla tarkoitamme simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa ryhmässä tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä. Siinä luodaan todellisen tuntuisia, tavoitteellisia tilanteita työelämästä ja reflektoidaan niitä. Keskeistä on osallistujien oma toimijuus ja vuorovaikutus. Oppimisen ja työelämän kehittämisen uudistamisesta on puhuttu vuosia, mutta nojaamme pitkälti edelleen yksisuuntaiseen luennointiin ja projekteihin. Toisaalta hyvä niin. Mutta miten paljon käytämme työpaikoilla aikaa siihen, että suunnittelemme jonkun asian tekemistä puhumalla tai kirjoittamalla sen sijaan, että voisimme kokeilla sitä käytännössä? Tähän julkaisuun on koottu esimerkkireseptejä siitä, miten työelämässä tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä voi tehdä käytännössä simulaatiomenetelmällä. Nopeasti, ilman suuria riskejä epäonnistumisen tuottamasta resurssihukasta ja harmituksesta. Yksi keskeisiä asioita on yhdessä tekeminen - kuinka paljon pohdimmekaan asioita työssämme turhaan yksin. Olemme jalostaneet pitkälti sosiaali- ja terveysalan opetuksen tuntemaa simulaatiomenetelmää työelämän eri alojen käyttöön hyvin laajasti. Kehittämistyötä on tehty LAB-ammattikorkeakoulun Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeessa. Aloitimme työskentelyn LABin edeltäjässä Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2017, jota tosin pohjustivat jo muutamat aiemmat kokeilut. Emme ole vielä malttaneet lopettaa, koska emme näe sille syytä. Tässä vaiheessa kuitenkin kiitämme kaikkia niitä ihmisiä päijäthämäläisillä työpaikoilla, jotka ovat rohkeasti lähteneet hankkeessa järjestettyihin simulaatiotyöpajoihin. Kiitos myös opiskelijoille ja kollegoillemme, jotka ovat auttaneet meitä kehittämistyössä.