Konetekniikan monimuotototeutuksen valintakoe

Syksyn 2020 yhteishaussa mukana olevan konetekniikan monimuotototeutuksen opiskelijavalinnassa ei käytetä valtakunnallista AMK-valintakoetta.

Hakija voi saada pisteitä alaan liittyvästä työkokemuksesta maksimissaan 10 pistettä. Kopiot työkokemuksen osoittavista työtodistuksista tulee tallentaa opintopolussa hakemukselle 23.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Konetekniikan monimuotototeutukseen hakevan on laadittava ennakkotehtävät (video ja kirjoitustehtävä).

Ennakkotehtävät:

  • Kirjoita maksimissaan yksi A4 aiheesta "Kuinka konetekniikan monimuotototeutus auttaa minua ammatillisessa kehittymisessä?” Kuvaile tekstissä ammatillista taustaasi, nykytilannettasi ja tulevaisuuskuvaa.
  • Tee maksimissaan 5 minuutin video aiheesta ”Miksi haen LAB konetekniikkaan ja miksi monimuotototeutukseen?”

Kirjoitustehtävä sekä linkki videoon (ei siis videota liitteenä) tulee palauttaa 14.10. mennessä myöhemmin ilmoitettavaan sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki hakijat saavat hakuajan päätyttyä sähköpostitse ohjeet sekä linkin valintakoeympäristöön.

Valintakoe, joka koostuu matemaattisesta ja loogisesta osiosta sekä tekstin ymmärtämisen osiosta, järjestetään verkossa 14.10.2020.

Ennakkotehtävän, työkokemuksen ja valintakokeen yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 100. Pisteet jakautuvat osioittain seuraavasti:

  • Kirjoitustehtävä, maksimipisteet 10 pistettä
  • Video, maksimipisteet 30 pistettä
  • Alaan liittyvä työkokemus, maksimipisteet 10 pistettä
  • Valintakokeen kirjallinen osio, maksimipisteet 50, josta
    • matematiikka 35 p.
    • tekstin ymmärtäminen 15 p.

Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava vähintään puolet ennakkotehtävän ja valintakokeen pisteistä.