Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op

Toteutusaika
07.10.2021 - 20.05.2022
Laajuus
30 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

Tule kouluttautumaan aivoterveyden asiantuntijaksi!

Opintokokonaisuudet

  • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen
  • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä
  • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen
  • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä

Lähipäivät

7. - 8.10.2021 (kampuksella)
12.11.2021 (etänä)
10.12.2021 (etänä)
20. - 21.1.2022 (kampuksella)
18.3.2022 (etänä)
22.4.2022 (etänä)
19. - 20.5.2022 (kampuksella)
 

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa. Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen. 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan. 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ilmoittautuminen

Hakuaika koulutukseen 6.4. - 15.5.2021

Haku koulutukseen linkistä, joka julkaistaan alla hakuajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi