AMK-polkuopinnot, Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op

Polkuopinnot koostuvat ensimmäisen lukuvuoden opinnoista. Ensihoitajakoulutuksen polkuopiskelijat eivät suorita 1. vuoden harjoitteluita polkuopintojen aikana, vaan suorittavat harjoittelun tilalla muita, tutoropettajan kanssa suunniteltuja opintoja.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Huom! Erillishaussa eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.
Erillishaussa eivät voi myöskään tulla valituksi ensihoitajakoulutuksen polkuopiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet hyväksytysti seuraavia opintojaksoja: Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op, Kliinisen hoitotyön menetelmät 5 op ja Lääkehoito 5 op.

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua.

Toteutusaika
09.01.2023 - 31.12.2023
Opetus alkaa 9.1.2023. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
Laajuus
55 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Polkuopinnot
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
200 euroa (alv 0 %)

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Lisätietoa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa.

Kevään lukujärjestykset julkaistaan 31.12.2022 mennessä  TimeEdit-lukujärjestyksessä, ryhmä HLPREH23K.

Pääsyvaatimus

Polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen.

Kielitasovaatimukset

1) Jos äidinkielesi ja koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1)

2) Jos äidinkielesi on muu kuin suomi ja koulusivistyskielesi on suomi eli olet suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa ja/tai lukiossa suomen kielellä, lähetä kopio peruskoulun tai lukion päättödistuksesta.

Todistuskopio tulee lähettää ilmoittautumispäivänä sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Päivätoteutus tarkoittaa sitä, että pääosa luennoista ja tenteistä suoritetaan arkisin päiväsaikaan klo 8 - 16. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet erilaisissa projekteissa, suoritat verkko-opintoja sekä teet ryhmätöitä eri alojen opiskelijoiden kanssa.
Ryhmäkoko
5
Muuta tärkeää

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Lisätietoa opetuskielistä
Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englannin kielellä ja tentin tai oppimistehtävät voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opintojen rahoitus
Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa eikä se oikeuta VR:n tai Matkahuollon alennuksiin.

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Aiemman sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet
Mikäli olet jo suorittanut sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnon, et voi ilmoittautua ensihoitaja -polkuopintoihin, koska koulutus alkaa sairaanhoitajaopinnoilla ja joutuisit suorittamaan kaikki 1. vuoden opinnot uudestaan.

Polkuopintojen maksuehdot
Avoimen AMK:n polkuopintojen ensimmäisen lukukauden maksu 100 € tulee maksaa 7 vrk sisällä siitä, kun saat tiedon, että sinulla on polkuopiskelijapaikka. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeessä.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki avautuu tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et maksa saamasi polkuopiskelijapaikan lukukausimaksua määräajassa, peruuntuu paikkasi automaattisesti. Maksettua lukukausimaksua ei palauteta, vaikka peruisit polkuopiskelijapaikan myöhemmin. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi