AMK-polkuopinnot, Insinööri (AMK), puutekniikka, verkko-opinnot, 55 op

Polkuopinnot koostuvat pääasiassa ensimmäisen lukuvuoden opinnoista.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Huom! Erillishaussa eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua.
Toteutusaika
09.01.2023 - 31.12.2023
Opetus alkaa 9.1.2023. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
Laajuus
55 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Polkuopinnot
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Verkkokampus

Hinta
200 euroa (alv 0 %)

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa

Kevään lukujärjestykset julkaistaan 31.12.2022 mennessä LABin lukujärjestysohjelmassa. Ryhmäkoodi TLTIPUU23KV.

Pääsyvaatimus

Polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen.

Kielitasovaatimukset

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Puutekniikan verkossa toteutettava koulutus avaa mahdollisuuden joustavaan oppimiseen ajan ja paikan suhteen. Taustaosaamisestasi riippuu, voiko opinnot suorittaa 100 % virtuaalisesti, vai vaaditaanko opintoihin käytännön näyttöjä laboratorioissa tai työsuhteen kautta.

Rakennamme henkilökohtaisen opintosuunnitelman jokaisen opiskelijan kanssa. Opintoihin sisällytettävät laboratorionäytöt järjestetään heti opintojen alussa ilmoitettavina intensiiviviikkoina tai -päivinä. Nämä edellyttävät läsnäoloa LABin Lahden kampuksella.
Ryhmäkoko
5
Muuta tärkeää

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä tammikuun alussa viikolla 2 / 2023.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englannin kielellä ja tentin tai oppimistehtävät voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opintojen rahoitus

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa eikä se oikeuta VR:n tai Matkahuollon alennuksiin.

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Polkuopintojen maksuehdot

Avoimen AMK:n polkuopintojen ensimmäisen lukukauden maksu 100 € tulee maksaa 7 vrk sisällä siitä, kun saat tiedon, että sinulla on polkuopiskelijapaikka. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeessä.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et maksa saamasi polkuopiskelijapaikan lukukausimaksua määräajassa, peruuntuu paikkasi automaattisesti. Maksettua lukukausimaksua ei palauteta, vaikka peruisit polkuopiskelijapaikan myöhemmin.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi