Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja 30 op - Anesthetic Nurse Specialist

Missiomme on kouluttaa anestesiahoitotyön osaajia, joilla on syventyneet kliiniset tieto-taidot, ja jotka pystyvät edistämään alaansa sekä kehittämään työtään vaativissa toimintaympäristöissä. Fokuksena opinnoissa ovat käytäntölähtöisyys ja kriittinen ajattelu, potilasturvallisuus sekä ennakoiva kliininen päätöksentekokyky, jotka edistävät laadukkaiden anestesiapalveluiden tuottamista.
Toteutusaika
14.03.2024 - 13.03.2025
Laajuus
30 op
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
2500 € + alv. 24 %. Laskutetaan viidessä erässä.

anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja

Tavoite

Koulutuksessa saavutettu osaaminen mahdollistaa toimimisen monipuolisissa anestesiahoitotyön toimintaympäristöissä. Opetussuunnitelman lähtökohtana on WHO:n mukainen eurooppalainen anestesiahoitajan opetussuunnitelma sekä Suomen Anestesiasairaanhoitajien laatimat osaamisvaatimukset. Opetussuunnitelmaa ja osaamisen arviointia on kehitetty systemaattisesti ja se on mahdollistanut International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) laatumaininnan ainoana Suomessa.

Kenelle?

Koulutukseen voivat hakeutua sairaanhoitaja ja ensihoitajat, joilla on ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto sekä työ anestesiahoitoon liittyvissä tehtävissä (leikkaussali, heräämö, tehohoito, päivystys, valvontayksiköt ja ensihoito).

Valintamenettelyssä eduksi katsotaan parin vuoden työkokemus alalta (anestesiahoitotyö tai vastaava), työstä lähtevä tarve esim. työnantajan puolto sekä hakijan henkilökohtainen motivaatio ja aikaisemmat opinnot.

Sisältö

Nostoja opetussuunnitelmasta:

 • Anestesiahoitotyön kliininen osaaminen 10 op
  • anestesiologia ja teholääketiede anestesiahoitotyössä
  • potilas- ja laiteturvallisuus sekä riskien hallinta
  • farmakologia- ja kliininen fysiologia
  • akuutti kivunhoito
  • vaativat potilasryhmät / erityisanestesiat
    
 • Tiimi- ja työelämäosaaminen 5 op
  • CRM kriisiviestinnässä
  • Kollegiaalisuus moniammatillisessa työskentelyssä
  • Tiimityö kompleksisessa työympäristössä
  • Anestesiahoitajana kasvu
 • Hätätilanteissa toimiminen 5 op
  • EKG tulkinta ja vaaralliset rytmihäiriöt
  • Akuuttitilan arviointi / ABCDE menetelmä
  • Vaikea ilmatie
  • Lääkärien ohjaamat simulaatioharjoitteet:
  • Hoitoelvytys ja traumapotilaan anestesia
  • Lasten hätätilanteet
 • Kehittämis- ja konsultointiosaaminen 5 op
  • Anestesiahoitotyön asiantuntijuuden syventäminen
  • Asiakaslähtöisyys ja laatu anestesiapalveluissa
  • Anestesiahoitajana vaikuttaminen (esim. some ja henkilöbrändi, kouluttaminen)
  • Kliininen tutkimusnäyttö
 • Anestesiahoitotyön harjoittelu 5 op
  • Kliininen päätöksenteko (koulutuksessa opitun tieto-taidon soveltaminen potilastyöhön)
  • Tekniset taidot ja potilaan valvonta
  • Oman henkilökohtaisen oppimisen mukaiset tavoitteet

Opintojen eteneminen

Jakso I 

Anestesiahoitotyön kliininen osaaminen osa I, 5 op
Kehittämis- ja konsultointiosaaminen 1 op
Tiimi- ja työelämäosaaminen 2 op

Jakso II 

Anestesiahoitotyön kliininen osaaminen osa II, 5 op
Hätätilanteissa toimiminen 3 op
Kehittämis- ja konsultointiosaaminen 2 op
Tiimi- ja työelämäosaaminen 2 op

Jakso III 

Kehittämis- ja konsultointiosaaminen 2 op
Tiimi- ja työelämäosaaminen 1 op
Hätätilanteissa toimiminen 2 op

Anestesiahoitotyön harjoittelu 5 op suositellaan suoritettavaksi jaksoilla II-III tai kesäkuukausina. Harjoittelu voidaan suorittaa ns. työnkiertona omassa organisaatiossa esim. siirtymällä teho-osastolta leikkaussaliin.  Harjoittelun voi halutessaan jokainen suunnitella omiin tarpeisiin ja harjoittelupaikan opiskelija hankkii itse. Mahdolliset harjoittelun ohjausmaksut maksaa koulu.

Koulutuspäivät

Kevät 2024

14.3.2024 Lähipäivä
11.4.2024 Lähipäivä
16.5.2024  Verkossa

Syksy 2024
22.8.2024 Lähipäivä
19.9.2024 Verkossa
10.10.2024 Lähipäivä
14.11.2024 Verkossa
11.12.2024 Verkossa
12.12.2024 Lähipäivä
(13.12.2024 Lähipäivä, jos simulaatioharj vaatii ryhmän jaon kahteen)

Kevät 2025
16.1. 2025 Lähipäivä
13.2.2025 Verkossa
13.3.2025 Lähipäivä

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollinen työn ohella. Oppimista tukevat lähipäivät kampuksella Lahdessa sekä verkossa, simulaatiotyöpajat, työharjoittelu, verkko-oppimisympäristö, vertaiskäynnit sekä kehittäminen ja konsultointi, jolla on merkitystä oman organisaation anestesiahoitotyön nykykäytäntöjen uudistamisessa.

Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa, yhteensä 12 päivää, joista 5 toteutetaan live-opetuksena verkossa. 

Ryhmäkoko

Enintään 24 henkilöä

Asiantuntijat

Olen Natasha Simonen ja toimin kliinisessä työssä anestesialääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalan leikkaussalissa, teholla ja ensihoidossa. Olen koulutettu simulaatio-ohjaaja ja vastaan sairaalassamme teho-ja tehovalvonta osaston simulaatioista. Lisäksi teen väitöskirjaani simulaatiokoulutuksen vaikutuksista tehohoitotiimin toimintaan, joten simulaatiot ovat lähellä sydäntäni sekä käytännön että tieteen puolella. Anestesiahoitotyöhön erikostunut osaaja koulutuksessa vedän trauma- ja vaikean ilmatien simulaatiot. Tervetuloa treenaamaan!

Kouluttajina toimii useita anestesia- ja tehohoidon lääkäreitä ja hoitajia sekä muita asiantuntijoita.

Koulutuksen vastaavat

Maria Tuominen TtM, on toiminut hoitotyön lehtorina yli 20 vuotta. Sitä ennen hän on työskennellyt leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajana. Hänen asiantuntijaosaamisensa on keskittynyt perioperatiiviseen ja kirurgiseen hoitotyöhön. Maria on toiminut kouluttajana yli 10 vuotta kliinisten täydennyskoulutusten ja erikoistumiskoulutusten parissa. Anestesiahoitotyöhön erikoistuva osaaja koulutuksessa hän on ollut vuodesta 2015 lähtien vastuuopettajana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa koulutusta. Kuudes toteutus alkaa syksyllä 2022. Maria on erittäin kokenut kouluttaja, jonka lähestymistapa on opiskelijalähtöinen, ja hänen vahvuuksiaan ovat rakentava yhteistyö ja laaja ymmärrys anestesiahoitotyön osaamisen kehittämisestä.

Outi Niskanen on anestesiasairaanhoitaja, kliininen asiantuntija YAMK ja lähes valmis ammatillinen opettaja. Hän työskentelee opetustyön ohella anestesiahoitajana kahdeksatta vuotta Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Outi on innokas anestesiahoitotyön kehittäjä ja hän on Hoitotyön tutkimussäätiön suositustyöryhmän jäsenenä  valmistelemassa hoitosuositusta "Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana". Opettajana Outi on kannustava ja huumorintajuinen pyrkien aina huomioimaan opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet.

Ilmoittautuminen

lmoittautuminen alkaa elokuussa 2023  ilmoittautumislomake löytyy silloin tästä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Asiakkaidemme kokemuksia

Antoisa koulutuskokonaisuus. Monipuolinen ryhmä tuki oppimista keskustelujen kautta. Luennoitsijat erittäin asiantuntevia ja aiheet tarjosivat mahdollisuuden syventää omaa osaamista sekä oppia uutta.

 

Olen erittäin tyytyväinen lääkärien ja muidenkin asiantuntijoiden luentoihin.

 

Kurssin tehtävät sopivan kokoisia, ei vaatinut päiväkausien työtä.

 

Simulaatiot olivat opettavaisia. Niitä olisi saanut olla enemmän.

 

Kouluttajat olivat asiantuntevia 4,75 / 5 (palautekyselyn mukaan)

Harjoittelu itselleen vieraassa työympäristössä (teholla) oli tärkeä oppimiskokemus ja lyhyestä jaksosta huolimatta opin paljon uutta ja jakso oli mielenkiintoinen. Myös erinomaiset asiantuntevat luennoitsijat ja mielenkiintoiset luennot sekä loistavat simulaatiot olivat todella hyvät.

Kysy lisää

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi