Asiakaskokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Itsetuntemus asiakassuhteissa "Luontaiset taipumukset", kehittämisen toimintaympäristö
Asiakaskokemus ja sen mittaaminen ja arviointi
Asiakaspolku asiakaskokemuksen organisoinnin välineenä
Toteutusaika
03.02.2021 - 10.03.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

KOULUTUSTASO
YAMK-opinto

 

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) opintoihin.

Tavoitteet
Opiskelija
- tuntee asiakaskokemuksen osatekijät ja teoreettisen viitekehyksen
- mittaa ja analysoi asiakaskokemusta
- hyödyntää asiakaskokemustietoa palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kontaktiopetus (luennot ja työpajatyöskentely). Opetus tapahtuu Zoomissa ja lähioäivien luento-osuudet nauhoitetaan.
Verkkotyöskentely
Itsenäinen opiskelu
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Opintojakso liittyy kiinteästi Palvelumuotolu sosiaali- ja terveyspalveluissa -opintojaksoon, joka alkaa huhtikuussa
Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutuksen opiskelijat (27). Muut opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on kaksi paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali annetaan ennakkotehtävän yhteydessä.
Opettaja
Jussi Mozo, Tarja Korpela
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: Sosiaali- ja terveysalan amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi