Asiakassuhteen johtaminen

Opiskelija osaa
- selittää asiakaslähtöisyyden ja siihen liittyvät käsitteet ja konseptit yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
- valita ja soveltaa asiakassuhteen johtamiseen liittyviä menetelmiä ja työkaluja
- valita ja hyödyntää asiakkuuksien hoitoon ja kehittämiseen sopivia IT-ratkaisuja
Toteutusaika
13.10.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestykseen (verkkotapaamiset) voit tutustua LABin lukujärjestysohjelmassa.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- selittää asiakaslähtöisyyden ja siihen liittyvät käsitteet ja konseptit yrityksen menestyksen keskeisenä tekijänä
- valita ja soveltaa asiakassuhteen johtamiseen liittyviä menetelmiä ja työkaluja
- valita ja hyödyntää asiakkuuksien hoitoon ja kehittämiseen sopivia IT-ratkaisuja
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
100% virtuaalitoteutus Moodle-alustalla. Ryhmä- ja yksilötehtäviä. Tarkoitettu ensisijaisesti verkkotradenomi- ja monimuotoryhmille.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Tulee esille opintojakson aikana.
Lähiopetuspäivät
17.11.2021 18.00–20.00
24.11.2021 18.00–20.00
8.12.2021 18.00–20.00
Opettaja
Linnea Sulkanen, Pasi Tiihonen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakson ajoitus
Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä annettavan aikataulun mukaisesti marras-joulukuussa 2021. Ennakkotehtävä annetaan ja Moodle-toteutus avataan kaksi viikkoa ennen opintojakson aloitusta eli 13.10.2021. Moodle on LAB-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö. 

Pääosin aikaan sitomatonta työskentelyä, lisäksi muutama aikaan sidottu verkkotapaaminen illalla zoom-yhteyden kautta (katso lukujärjestys).

Opiskelijan ajankäyttö
5 x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointimenetelmät
Kaikki oppimistehtävät suoritettava hyväksytysti. Ryhmä- ja yksilötehtäviä. Osa tehtävistä arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä ja osa asteikolla 1-5. Kurssin arvosana pohjaa asteikolla 1-5 arvioitujen tehtävien arvosanoihin.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi