Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen

Kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
Palveluverkoston tarjoama tuki
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
Osallisuuden edistäminen
Kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
Vuorovaikutuksen erityispiirteet
Toteutusaika
01.05.2023 - 31.08.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
- pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
- osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
- osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
- osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille 15 paikkaa.
Opiskelumateriaali
LAB-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristön opintojaksolla osoitettu materiaali.
Opettaja
Teija Maukonen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Opinnot julkaistaan verkkokaupassa ilmoittautumisen alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän bshopetusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi