Asiakkaana kehitysvammainen lapsi, nuori tai aikuinen

Kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
Palveluverkoston tarjoama tuki
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
Osallisuuden edistäminen
Kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
Vuorovaikutuksen erityispiirteet
Toteutusaika
04.10.2021 - 06.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

KOULUTUSTASO
AMK-opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
- pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
- osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
- osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
- osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan 10 paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
LAB-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristön opintojaksolla osoitettu materiaali.
Opettaja
Ulla Vehviläinen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi