Opiskeluvalmiudet ja edeltävä osaaminen

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. esseevastauksen kirjoittaminen ja tiedonhakutaidot. Toisen asteen koulutus antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoiseen opiskeluun.

Edeltävä osaaminen

Joissain avoimen AMK:n opinnoissa vaaditaan edeltävää osaamista tai opintoja. Mahdolliset edeltävyydet löydät opintokuvauksista. Kuvauksiin kannattaakin tutustua huolellisesti ennen ilmoittautumista. 

Kielitaito

Englanninkielisiin polkuopintoihin ilmoittautuvilta edellytetään sujuvaa kielitaitoa. Järjestämme kielitestauksen kaikille englanninkielisiin polkuopintoihin ilmoittautuneille. Kielitesti koostuu ryhmäkeskustelusta ja kirjallisesta tehtävästä. Valinta polkuopintoihin edellyttää kielitestauksen läpäisemistä. 

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi ja haluat ilmoittautua suomenkieliseen polkuun, edellytämme sinulta vähintään kielitaitotasoa B1 tai YKI3. Suositeltava taitotaso on kuitenkin B2. Kielitaito on todistettava. 

Ylempi AMK-opinnot

Jos haluat ilmoittautua ylempi AMK -tason opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna AMK-tutkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistotason tutkinto.