Datan analysointi ja visualisointi

Kurssi pitää sisällään
- datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen ja visualisoinnin avulla
- estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
- R analytiikan käyttö
- Datan visualisointi web-ympäristössä
Toteutusaika
08.11.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

 

KOULUTUSTASO

YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestykseen voit tutustua LABin lukujärjestysohjelmassa.

Huomioithan, että syksyn koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia opintojakson toteutustapaan ja aikatauluihin.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tutkia datan ominaisuuksia jatkokäsittelyn kannalta
- hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa
- hyödyntää modernia tilastollista työkalua
- visualisoida datan ja analyysin jatkokäsittelyä hyödyntävällä tavalla
- tuottaa toistettavan tutkimuksen
Pääsyvaatimus

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi toteutetaan yhteensä neljän päivän intensiiviopetuksena.
Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan myös äänitteitä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kolme paikkaa.
Opiskelumateriaali
Opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä. Opintojaksolla on esitysmateriaalia.
Lähiopetuspäivät
8.11.2021 09.00–16.00
9.11.2021 09.00–16.00
10.11.2021 09.00–16.00
11.11.2021 10.00–16.00
Opettaja
Henri Koukka, Erjaleena Koljonen, Minna Asplund
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan täällä ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi