Datan analysointi ja visualisointi

Kurssi pitää sisällään
- datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen ja visualisoinnin avulla
- estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
- R analytiikan käyttö
- Datan visualisointi web-ympäristössä.
Toteutusaika
27.11.2023 - 30.11.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75€ (alv 0%)

Opintojakson lukujärjestykseen voit tutustua LABin lukujärjestysohjelmassa. Syksyn lukujärjestykset pyritään päivittämään toukokuun loppuun mennessä.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tutkia datan ominaisuuksia jatkokäsittelyn kannalta
- hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa
- hyödyntää modernia tilastollista työkalua
- visualisoida datan ja analyysin jatkokäyttöä hyödyntävällä tavalla
- tuottaa toistettavan tutkimuksen
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi toteutetaan yhteensä neljän päivän intensiiviopetuksena. Kaksi viikkoa ennen intensiiviviikkoa avautuvat kurssin ennakkotehtävät.
Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan myös äänitteitä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen.
Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan viisi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä. Opintojaksolla on esitysmateriaalia.
Lähiopetuspäivät
27.11.2023 09.00–16.00
28.11.2023 10.00–16.00
29.11.2023 09.00–16.00
30.11.2023 09.00–16.00
Opettaja
Henri Koukka, Erjaleena Koljonen, Minna Asplund
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Edeltävä osaaminen: Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto

Ajoitus ja läsnäolo
Intensiivijakso on syksyllä viikolla 48, ma 27.11.- to 30.11.2023.

Oppimisympäristö
Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
Yhteisiä tunteja on 23. Kokonaisajankäyttö opiskelijalle on mitoitettu keskimäärin 135 tunniksi.

Arviointimenetelmät
Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Saat kurssin aloitusohjeet viimeistään ennen opintojakson alkua.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu, ajantasainen opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi