Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan

Organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuudet.
Informaation keräämisen toimintamallit, ja toiminnan suunnittelu
Kerätyn informaation arvonluontimahdollisuudet ja niiden visualisointi.
Toteutusaika
17.02.2021 - 17.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys löytyy LABin lukujärjestysohjelmasta.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuuksia
- laatia organisaation toimintaan sopivan informaation keräämisen toimintamallin
- tuottaa kerättyyn informaatioon pohjautuvia visualisointeja uusista arvonluontimahdollisuuksista
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kontaktiluennot, etäohjaus ja itsenäinen- sekä tiimityöskentely.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Luentojen yhteydessä jaettava aineisto.
Lähiopetuspäivät
18.3.2021 08.00–16.00
22.4.2021 16.00–20.00
6.5.2021 16.00–20.00
20.5.2021 08.00–16.00
Opettaja
Tarja Keski-Mattinen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamkatlab [dot] fi (peitä henkilötunnuksesi loppuosa todistuksestasi tietoturvasyistä)

Aikataulu
Aloitusluento 18.3.2021
Etäohjauspäivät 8.4., 22.4. ja 6.5.2021 klo 12 - 18
Lopetusluento 20.5.2021

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
27 h per opintopiste = 135 h opiskelijatyötä

Arviointimenetelmät
Perustuu YAMK-arviointikehikkoon, jota sovelletaan harjoitustyön suorittamiseen, sekä tuloksiin.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi