Digipalvelujen yhteissuunnittelu

Laajuus
3 lähiopiskelupäivää

Tavoite

Koulutus perehdyttää osallistujat monialaisen ja osallistavan yhteissuunnittelun keskeisimpiin menetelmiin. Käytännössä toimiviksi todetut työkalut antavat eväitä digipalvelujen suunnitteluprosessiin, aina ongelman rajaamisesta, ratkaisujen ideoinnista ja kehitettyjen konseptien arvioinnista jatkokehitykseen asti. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä, omassa toimintaympäristössään hyödynnettävä käsitys digipalvelujen yhteissuunnittelusta ja siinä käytettävistä menetelmistä.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille digitaalisten palvelujen kehittämishankkeissa toimiville tai tulevaisuudessa kehittämishankkeisiin suuntautuville henkilöille osaamisesta, koulutustasosta tai työtehtävästä riippumatta.

Huom! Koulutuksessa läpikäytävät yhteissuunnittelun menetelmät ovat osin sovellettavissa myös ei-digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Sisältö

Koulutus keskittyy kolmeen aihealueeseen, joustavasti kolmeen toteutuspäivään jakautuen:

  1. Yhteissuunnittelun keskeiset periaatteet. Monialaisena tiiminä toteutetun suunnittelun merkitys, hyödyt ja käyttökohteet. Katsaus erilaisiin yhteissuunnittelun työkalupakkeihin (Google Ventures Design Sprint, Futurice Lean Service Creation, Design Kit by Ideo). Lähipäivä.
  2. Ideointi. Yhteissuunnittelun harjoittelua pienryhmissä: ratkaistavan ongelman valinta, rajoitusten ja mahdollisuuksien kartoitus, ratkaisujen ideointi, käyttäjäymmärryksen kasvattaminen ja käyttäjäryhmien profilointi. Etäpäivä.
  3. Konseptointi. Yhteissuunnittelun harjoittelu pienryhmissä jatkuu: palvelukonseptin muodostus, evaluointi ja jatkokehitys. Retrospektiiviset menetelmät tiimityöskentelyn kehittämiseen. Lähipäivä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yhteissuunnittelun työkaluja ja menetelmiä harjoitellaan käytännön kautta, pienryhmissä työpajatyöskentelynä. Ennen koulutuksen alkua osallistujille annetaan lyhyt, orientoiva ennakkotehtävä, joka käydään läpi  ensimmäisenä päivänä. Ennakkotehtävien koosteet sekä muu teoreettinen materiaali jaetaan osallistujille omatoimista itseopiskelua varten PDF-muodossa.

Käytettävät ohjelmat/ohjelmistot: Zoom-pikaviestintäohjelma, FigmaJam -virtuaalinen ryhmätyötila

Asiantuntija

Ville Tervo on design-kentän moniosaaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden palvelumuotoilusta, IX/UX/UI-suunnittelusta sekä visuaalisesta suunnittelusta. Ville toimii luennoitsijana LABin MuotoiluinstituutinUI/UX-suunnittelun koulutusohjelmassa ja työskentelee freelancerina monipuolisissa design-tehtävissä

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi