Digitaalisen ympäristön juridiikka

Opintojakso koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen painottuu sopimusoikeuteen sekä vakiosopimuksiin ja jälkimmäinen henkilötietoja sekä tietoturvaa koskevaan sääntelyyn. Toinen osio muodostuu immaateriaalioikeudesta. Molemmat osioista tulee osatentit, jotka tulee läpiäistä. Kurssin arvosana muodostuu em osatenttien painotetusta arvosanasta

1.Sopimusoikeuden sisältö ja käsitteet. Vakiosopimukset. Henkilötietoja koskeva lainsäädäntö. Tietoturvaa koskeva lainsäädäntö.

Opintojakson sisällöstä ovat esimerkkeinä sopimusoikeuden yleiset käsitteet, sopimuksen syntymekanismi, sopimuksen sitovuus ja sovittelu, sopimuksen pätemättömyys, sopimuksen tulkinta, vakiosopimukset ja niiden erityiskysymykset painottaen etenkin digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan liiketoimintaan liittyviä sopimuksia ja niiden erityispiirteitä. Lisäksi tarkoituksena on perehtyä henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön sekä tietoturvaa koskevaan lainsäädäntöön siten, että saavutetaan riittävä asiantuntemus niiden hallinnoimista ja hyödyntämistä varten.

2.Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää immateriaalioikeuksien markkinointi- ja kilpailuoikeudellisen merkityksen elinkeinoelämälle, oppii itse hyödyntämään yksinoikeuksia ja välttämään loukkaamasta muiden suojattuja oikeuksia. Erityisesti keskitytään digitaalisiin immateriaalioikeuksiin
Opintojakson sisältö:
Tekijänoikeuden perusteet
Oikeus patenttiin ja hyödyllisyysmalliin
Oikeus tavaramerkkiin
Mallisuoja
Toiminimisuoja
Lisenssikysymykset
Toteutusaika
02.01.2021 - 17.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36 
53850 Lappeenranta

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Lähiopetuspäivät/verkkoluentojen ajankohdat julkaistaan myöhemmin syksyllä TimeEdit-ohjelmassa => 'Toteutusten lukujärjestykset' => Etsi 'Toteutus' => Toteutuskoodi: KLI1350-3001

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää digitaaliseen liiketoimintaan kuuluvien sopimusten sisällön ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija tuntee henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvät säädökset ja ymmärtää, miten ne tulee ottaa huomioon digitaalisessa liiketoiminnassa.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Monimuoto-opetus + harjoitukset + oppimispäiväkirja
Kirjallinen / laitetentti
Kurssi jakatuu kahteen osaan.
1.Sopimusoikeus
2.Aineettomat oikeudet. Tämä osio toteutetaan osana Aineettomien oikeuksien-kurssia (katso kurssikuvaus KLI1362-19003 Aineettomat oikeudet)
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Juridiikan perusteet kurssi tai kokemus juridisten lähteiden käytöstä
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Osio 1
Ari Saarnilehto – Vesa Annola, Sopimusoikeuden perusteet (2018). Kirja löytyy sähköisessä muodossa LUT Alma Talent Fokus –tietokannasta.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.
Oikeustoimilaki
Alan vakiosopimukset


Osio 2
Moodlessa jaettu materiaali
Pirkko-Liisa Haarmann, Immateriaalioikeus.
Päivi Korpisaari, Olli Pitkänen, Eija Warma-Lehtinen. Uusi tietosuojalainsäädäntö
Kurssin kirjat löytyy sähköisessä muodossa LUT Alma Talent Fokus tietokannasta.
Opettaja
Kari Hämeenaho
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

1. osiossa neljä pakollista lähi-/verkko-opetuskertaa + tentti 2h
2. osioissa kaksi pakollista lähi-/verkko-opetuskertaa + tentti 2h

Oppimisympäristö 
Lähiopetus/monimuoto-opetus, Moodle, kirjallisuus sekä verkossa tapahtuva opiskelu

Arviointimenetelmät
Molempien osakokonaisuuksien hyväksyminen (tentit). Ennen kurssin päättymistä hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset esitykset tai annetut tehtävät. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu kahden kurssin keskiarvosta.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi