Ensiapukoulutukset

Huolehdi henkilöstösi toimintavalmiuksista erilaisissa auttamistilanteissa LAB-ammattikorkeakoulun ensiapukoulutuksilla. Koulutussisältöihin voidaan tarvittaessa tehdä ryhmäkohtaisia painotuksia. Ensiapukurssiemme sisällöt ja ensiapukouluttajamme täyttävät Kelan ja sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa.

Kiwa Inspectan 19.1.2021 tekemän auditoinnin mukaan ensiapukoulutuksemme on asiantuntevaa, selkeää, osallistavaa ja vuorovaikutteista.

Hätäensiapu, 4-8 tuntia

Sisältö

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • Ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sokki
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi on voimassa kolme vuotta ja se sopii myös kertauskurssiksi, jolla voi jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA1- tai EA2 -todistuksen voimassaoloa kolme vuotta.

Ensiapu EA1, 16 tuntia

Sisältö

 • Toiminta auttamistilanteessa
 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • Tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sokki
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)
 • Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • Muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • Myrkytyksien ensiapu
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveyden edistäminen
 • Henkinen ensiapu

Ensiapukurssi EA1-todistus on voimassa kolme vuotta.

Ensiapu EA2, 16 tuntia

Sisältö

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva (sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin)
  • tajuttomalle annettava ensiapu
  • verenkierron häiriötila (sokki)
  • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ensiapukurssi EA1-todistus on voimassa kolme vuotta.

Opetuskieli

Koulutukset voidaan järjestää suomeksi tai englanniksi.

Ryhmäkoko

Enintään 15 henkilöä

Peruutusehdot

Asiakkaidemme kokemuksia:

Todella hyvät ja innostuneet sekä innostavat kouluttajat.

Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja oli kiva, kun kertoivat paljon omia kokemuksia.

Kysy lisää!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi