Erikoistumiskoulutus

Uudet erikoistumiskoulutukset edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille.​

Erikoistumiskoulutuksilla luodaan mahdollisuus syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen sekä tukea uusia asiantuntijuusalueita.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015.​​​​​

Erikoistumiskoulutukset

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op | 21.4.2021 - 23.3.2022 | Verkkototeutus
Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | 30.3.2021 - 17.5.2022 | Lahti ja Lappeenranta
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op | 7.10.2021 - 20.5.2022 | Lahti

Tulossa

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op | syksy 2021

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op | syksy 2021

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | syksy 2021

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op | syksy 2021

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op | syksy 2021

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus, 30 op | syksy 2021

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö
sari [dot] valkeapaaatlut [dot] fi

Katso myös

Sijainti