Erikoistumiskoulutus

Uudet erikoistumiskoulutukset edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille.​

Erikoistumiskoulutuksilla luodaan mahdollisuus syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen sekä tukea uusia asiantuntijuusalueita.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015.​​​​​

Erikoistumiskoulutukset

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op | 10.9.2020 - 27.5.2021 | Lahti ja Lappeenranta
Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | 16.9.2020 - 1.6.2021 | Lahti ja Lappeenranta
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op | 28.10.2020 - 9.9.2021 | Lahti ja Lappeenranta
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op | 29.10.2020 - 8.10.2021 | Lahti

Ota yhteyttä!

Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö
sari [dot] valkeapaaatlut [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri
minna [dot] kamariatlut [dot] fi

Katso myös

Sijainti