Erikoistumiskoulutus

Uudet erikoistumiskoulutukset edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille.​

Erikoistumiskoulutuksilla luodaan mahdollisuus syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen sekä tukea uusia asiantuntijuusalueita.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015.​​​​​

Erikoistumiskoulutukset


Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | 22.3.2022 - 9.5.2023 | Lahti
Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus, 30 op | 28.3.2022 - 20.3.2023 | Lappeenranta
Monialainen osaaminen sosiaali - ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä, 30 op| 30.3.2022 - 31.5.2023 | Verkkototeutus

Tulossa syksyllä 2022

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op
Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op
Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Pia Ahonen
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
pia [dot] ahonenatlut [dot] fi
Pia Ruukki
Suunnittelija, täydennyskoulutus
pia [dot] ruukkiatlut [dot] fi
Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö, täydennyskoulutus
sari [dot] valkeapaaatlut [dot] fi

Katso myös

Location