Erikoistumiskoulutus

Uudet erikoistumiskoulutukset edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille.​

Erikoistumiskoulutuksilla luodaan mahdollisuus syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen sekä tukea työyhteisöäsi tulevaisuuden muutoksissa.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015.​​​​​

Erikoistumiskoulutukset

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus, 30 op | 27.3.2023 - 18.3.2024 | Lappeenranta ja Lahti + osittain verkkototeutus
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op | 14.9.2023 - 24.5.2024 | verkkototeutus
Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus, 30 op | 10.10.2023 - 10.12.2024 | Lahti
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op | 11.10.2023 - 6.9.2024 Lahti + verkkototeutus 
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op | 11.10.2023 - 3.10.2024 | verkkototeutus
Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | 20.9.2023 - 19.9.2024 | Lahti + verkkototeutus

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Edla Jääskeläinen
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
edla [dot] jaaskelainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Pia Ahonen
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
pia [dot] ahonenatlut [dot] fi
Pia Ruukki
Koulutuspäällikkö, täydennyskoulutus
pia [dot] ruukkiatlut [dot] fi
Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö, täydennyskoulutus
sari [dot] valkeapaaatlut [dot] fi

Katso myös

Location