Erikoistumiskoulutus

Uudet erikoistumiskoulutukset edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille.​

Erikoistumiskoulutuksilla luodaan mahdollisuus syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen sekä tukea uusia asiantuntijuusalueita.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015.​​​​​

Erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op | 29.10.2020 - 8.10.2021 | Lahti
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op | 10.12.2020 - 9.9.2021 | Lahti ja Lappeenranta
Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op | 21.4.2021 - 23.3.2022 | Verkkototeutus
Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | 30.3.2021 - 17.5.2022 | Lahti ja Lappeenranta

 

Ota yhteyttä!

Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö
sari [dot] valkeapaaatlut [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri
minna [dot] kamariatlut [dot] fi

Katso myös

Sijainti