Erikoistumiskoulutus

Uudet erikoistumiskoulutukset edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille, jo työelämässä toimineille henkilöille.​

Erikoistumiskoulutuksilla luodaan mahdollisuus syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen sekä tukea uusia asiantuntijuusalueita.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan valtakunnallisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015.​​​​​

Erikoistumiskoulutukset

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus, 30 op | 08.06.2021 - 31.05.2022 | verkkototeutus
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op | 6.9.2021 - 20.5.2022 | Lahti
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op | 9.9.2021 - 20.5.2022 | Verkkototeutus
Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö - Moniammatillinen erikoistumiskoulutus, 30 op | 13.9.2021 - 23.9.2022 | Lahti
Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op | 15.9.2021 - 31.5.2022 | Lahti ja Lappeenranta
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op | 7.10.2021 - 20.5.2022 | Lahti
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op | 12.10.2021 - 13.10.2022 | verkkototeutus
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op | 11.11.2021 - 17.9.2022 | Verkkototeutus
Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus, 30 op | kevät 2022 | Lahti

Tulossa

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus, 30 op | 2022
 

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö
sari [dot] valkeapaaatlut [dot] fi

Katso myös

Sijainti