Esiintymistaito

Haluaisitko kehittyä esiintyjänä? Toivoisitko olevasi vakuuttava puhuja?
Hyvä esiintymistaito ja läsnäolo ovat tärkeitä työelämässä. Koulutuksessa kasvatetaan esiintymisen ja vuorovaikutuksen taitoa erityyppisten harjoitusten, reflektion ja palautteen kautta. Keskeisiä teemoja ovat itsetuntemus, nonverbaalin viestinnän merkitys, äänenkäyttö, argumentointi ja vakuuttavuus.
The scope of education
3-4 tuntia tai sopimuksen mukaan
Location

LABin kampus tai tilaavan organisaation tilat

Tavoite

Koulutus auttaa löytämään omalle viestintätyylille sopivimmat vaikuttavan ja vakuuttavan esiintymisen keinot. Tavoitteena on kehittää esiintyjän itsetuntemusta ja esiintymisvarmuutta mielikuvaharjoittelun avulla ja sisäistää nonverbaalin viestinnän merkitys esiintymistilanteissa. Koulutuksessa harjoitellaan vaikuttavan esiintymisen perusasioita: äänenkäyttöä, hengitystekniikoita, läsnäoloa, katsekontaktia, perustelua ja vuorovaikutusta kuulijoiden kanssa.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille esiintymistaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.  

Sisältö

  • Esiintymisjännitys
  • Kehon ja mielen yhteys ja vaikutus esiintymiseen
  • Esityksen rakenne
  • Yleisökontakti ja esiintyjän läsnäolo
  • Selkeä ja vakuuttava esitysmateriaali      

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koulutuksessa käytetään toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia oppimisen tapoja, harjoituksia ja vertaiskeskustelua.

Asiantuntijat

LABin Kielikeskuksen asiantuntijat

Terms of cancellation
LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Lisätietoja koulutuksesta

Joanna Vihtonen
Lehtori
joanna [dot] vihtonenatlab [dot] fi