Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op

Toteutusaika
13.02.2020 - 26.11.2020
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Paikka

LAB ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
900 €, Alv 0%

Erikoistumalla uutta osaamista sotepalveluihin!

Tule mukaan kehittämään valmiuksiasi työskennellä sosiaali- ja terveysalan palveluita monipuolistavien digitaalisten ratkaisujen parissa.

Palveluviidakossa suunnistaminen voi olla asiakkaalle hankalaa, eivätkä sähköiset palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Miten sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja etäkuntoutus saadaan saumattomaksi osaksi toimivaa moniammatillista palveluprosessia.

Keskiössähän on asiakkaan tarpeesta lähtevä toiminta, jonka lähtökohtana tulee olla helppous ja saavutettavuus. Tämä voisi tarkoittaa, että Sinä ammattilaisena osaat entistä paremmalla tietopohjalla hakea ratkaisua kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Sähköisten palvelujen saavuttamiseksi tarvitaan tietoa asiakkaiden taidoista, motivaatiosta, kyvyistä sähköisten palveluiden käyttöön sekä toimintaympäristöstä.

Koulutuksen jälkeen sinulla on laaja kokonaisymmärrys digitaalisuuden mahdollisuudesta tämän päivän ja tulevaisuuden palveluratkaisuissa. Ymmärrät paremmin kuinka merkittävästi digitaalinen murros tulee muuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyötä, jossa uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta korostuvat. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten erilaisia palvelumuotoilun työkaluja käytetään, jotta voit soveltaa niitä digitaalista palvelua rakentaessasi.

Osaat tarkastella asiakkuuksia ja hyvän asiakaskokemuksen tuottamaa lisäarvoa sekä soveltaa näitä muun muassa palveluneuvontaan ja palveluohjaukselliseen asiakastyöhön.
 

Toteutus

Koulutuksen lähiopetuspäivät integroituvat soveltuvin osin Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen kanssa, jolloin osaamista karttuu sekä etäratkaisuista että asiakasohjauksesta. Lisäksi etuna on verkostoituminen ja moniammatillinen vuoropuhelu.
Koulutuksen toteutussuunnitelma on rakennettu vahvasti työelämän kanssa painotuksena erityisesti asiakas- ja palveluohjaus. 
 

Koulutuksen opintokokonaisuudet

Kuntoutuksen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op

Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op

Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op

Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Lähipäivät 

13.2. Koulutuksen info webinaari
12. - 13.3.
16.4. Webinaari
7. - 8.5.
3. - 4.9.
15. - 16.10.
26.11.

Lähiopetuspäivät sisältävät osallistavia luentoja, seminaareja ja työpajoja.

Muuta tärkeää

Tiedustele koulutuksesta tarkemmin:

7.1.2020 alkaen Annamaija Id-Korhonen, koulutuksen vastuulehtori

annamaija [dot] id-korhonenatlab [dot] fi

p. 044 708 0540

Ilmoittautuminen

Haku koulutukseen alla olevasta linkistä.

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.