Avoimen AMK:n väylä

Kun olet suorittanut avoimen AMK:n polkuopinnot, voit hakea erillishaussa LAB-ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavaan koulutukseen. Aiempia korkeakouluopintoja, joita ei ole suoritettu avoimessa AMK:ssa, ei hyväksytä.​

Avoimen AMK:n väylän kautta voit hakea myös, jos olet suorittanut perustutkinnon yhteistyöoppilaitoksessamme ja suorittanut sen lisäksi 30 op MOTARI-opintoja. 

Myös YAMK-tutkintokoulutukseen voit hakea avoimen AMK:n polkuopinnoilla. Hakuvaiheessa sinulla tulee suoritettujen polkuopintojen lisäksi olla myös AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä, asianomaisen alan työkokemusta. 1.1.2020 alkaen myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto antaa hakukelpoisuuden.

Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Tarkemmat hakukriteerit julkaistaan lähiaikoina.