Avoimen AMK:n väylä

Haku on kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hakuaika on 4.-18.5.2020. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus alkaa 1.8.2020.

Erillishaku ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen AMK:n väylän kautta valitaan ammattikorkeakoulututkintoon opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat polkuopinnot tai vähintään 30 opintopisteen laajuiset MOTARI-opinnot.

Polkuopintojen tulee olla suoritettu hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana (hakemus on jätettävä viimeistään neljännelle lukukaudelle ajoittuvassa erillishaussa).

Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi. Portfolio-ohjeet julkaistaan huhtikuun alussa.

MOTARI-opinnot suorittanut hakija on hakukelpoinen, kun hän on

  • suorittanut osana perustutkintoaan vähintään 30 opintopistettä yhteistyösopimuksen mukaisia ammattikorkeakouluopintoja ja
  • valmistunut ammattitutkintoon.

Lisäksi MOTARI-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillisvalinnassa. Voidakseen tulla valituksi MOTARI-opintoja suorittaneen tulee läpäistä valintahaastattelu. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja kykyä selvitä opinnoista ammattikorkeakoulussa.

Huom! Vuoden 2020 erillishaussa huomioidaan myös Saimaan ammattikorkeakoulussa ennen vuotta 2020 aloittaneet tekniikan alan Sampo-Saimia-väyläopiskelijat, joilla väyläopintojen laajuusvaatimuksena on ollut 28 opintopistettä.

Erillishaku ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta valitaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat polkuopinnot seuraavasti:

  • 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 20 opintopistettä ja
  • 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 15 opintopistettä.

Suoritettujen opintojen lisäksi hakijalla tulee olla YAMK-ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus sekä kaksi vuotta alan työkokemusta.

Polkuopintojen tulee olla suoritettu hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana. Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia ennakkotehtävä.

Huom! Kevään 2020 erillishaussa huomioidaan myös Lahden ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019 aloittaneet YAMK-polkuopiskelijat, joilla polkuopintojen laajuusvaatimuksena on ollut 15 opintopistettä (90 op:n laajuisissa tutkinnoissa) tai 10 op (60 op:n laajuisissa tutkinnoissa).

Valinta

Valintapäätös on ehdollinen. Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7.2020 (kevään haku) / 31.12.2020 (syksyn haku) mennessä ja mikäli valinnan ehdot eivät tuolloin täyty, valinta purkaantuu.

Avoimen AMK:n väylän kautta eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Valinnan aikataulut täsmentyvät huhtikuun aikana.