Rakennusalan työnjohdon koulutuksen ennakkotehtävät ja valintakokeet

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto -koulutukseen edellytetään yleisen amk-hakukelpoisuuden lisäksi vähintään 24 kuukautta rakennusalan työkokemusta. Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Seuraavan kerran koulutukseen voi hakea syksyn 2023 yhteishaussa. 

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa hakijan tulee tehdä soveltuvuutta mittaava ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä julkaistaan tällä sivulla 4.9.2023. Tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen hakijan tulee täyttää valintakriteerit sekä palauttaa ennakkotehtävän vastaukset ja kopiot rakennusalan työkokemuksen osoittavista työtodistuksista 28.9.2023 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävä pitää olla hyväksytysti suoritettu.

Ennakkotehtävä docx-tiedosto / pdf-tiedosto (julkaistu 4.9.2023)

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa ei käytetä valtakunnallista AMK-valintakoetta.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä ja se koostuu seuraavista osioista:

  • kirjallinen koe, max 50 pistettä (matemaattinen osio max 30 p., alin hyväksytty pistemäärä 10 p. ja luetun ymmärtäminen max 20 p., alin hyväksytty pistemäärä 10 p.)
  • haastattelu, max 50 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 25 p.)

Kirjallisessa kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniselle alalle (loogista päättelykykyä, kirjallisia taitoja sekä matematiikan ja fysiikan perusosaamista). Ennakkotehtävässä ja haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja kykyä suoriutua opinnoista.

Valintakokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta valintakoetulos on hyväksytty. Valintakokeeseen osallistuneet hakijat asetetaan valintajonoon osioiden yhteispisteiden perusteella. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa torstaina 19.10.2023. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan tällä sivulla ja valintakoekutsussa.