Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen

Opiskelija osaa
- kuvata miten hankintatoimella luodaan ja ylläpidetään kilpailukykyä
- kehittää organisaation hankintatoimea
- kuvailla osto- ja myyntineuvotteluiden prosessin
- käsitellä hankinta-asiakirjoja sekä huomioida oikaisu- ja valitusmahdollisuudet ja muut hankintoihin liittyvät oikeudelliset riskit
- viestiä neuvottelutilanteissa ja –rooleissa
Toteutusaika
01.01.2021 - 31.05.2021
Laajuus
10 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
100 euroa (alv 0 %) (avoimen AMK:n lukukausimaksu)

Opintojakson aikataulu julkaistaan myöhemmin syksyllä TimeEdit-ohjelmassa => 'Toteutusten lukujärjestykset' => Etsi 'Toteutus' => Toteutuskoodi: LI00BI31-3003

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata hankintatoimen merkityksen organisaation kilpailukyvylle
- hyödyntää hankintatoimen kehittämisen työkaluja
- suojautua oikeudellisilta riskeiltä
- viestiä neuvottelutilanteissa ja –rooleissa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Verkko-opetus, oppimistehtävät, Zoom.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Asiantuntijaviestinnän opintojakso suoritettu.
Toimitusverkostot tai logistiikan perusteet suoritettu.
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat tai juridiikan perusteet suoritettu, tai vastaavat tiedot.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
-Hyvä Hankinta - Parempi Bisnes (Nieminen Sanna, Talentum Pro) ja muu tunnilla jaettava materiaali.
-Carlsson, M., Fogelholm, C., Herler, C., Krook, Å., Lindqvist, A., Merikalla-Teir, H.,
Syrjänen, J.,Tuominen, S. ja Weissenberg, U. von, Sopimusriskit.2014.
Moodlen materiaalit.
Opettaja
Päivi Toivola-Rekola, Heli Kamaja, Kati Jaakkola
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
-oppimistehtävät
-osallistuminen verkko-opetukseen
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi