Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöstrategia
Henkilöstösuunnittelu
Henkilöstön hankinta
Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen
Työelämän suhteet ja työasioiden hoitaminen
Työyhteisötaidot
Työhyvinvointi ja työsuojelu
Tiimi- ja esimiestyö
Henkilöstöjohtamisen menestyksellisyyden mittaaminen, henkilöstön palkitseminen
Strategiaprosessin vaiheet
Strategisen johtamisen merkitys
Toteutusaika
01.01.2021 - 31.07.2021
Laajuus
8 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

 

KOULUTUSTASO
YAMK-opinto

Hinta
100 euroa (alv 0 %)

Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) opintoihin.

Tavoitteet
kuvata ja arvioida henkilöstöjohtamisen osa-alueita, prosesseja ja tyypillisiä käytäntöjä sekä perustellen käyttää keskeisiä toiminnan ja henkilöstön kehittämisen menetelmiä suunnitella ja arvioida henkilöstöjohtamisen tavoitteita ja merkitystä organisaatiossa/yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkeytymistä organisaation/yrityksen toimintastrategiaan suunnitella henkilöstön käyttöä huomioon työhyvinvointi ja työsuojelulliset seikat (mm. virkaehtosopimukset)
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Monimuoto-opetus

Aikataulutettua verkko-opetusta (Zoom) pe 15.1. klo 15-19, la 16.1. klo 10-14 .

Covid 19 -tilanteen niin salliessa lähiopetuksena pe 12.3. klo 15-19, la 13.3. klo 10-14, muussa tapauksessa Zoomissa

Seminaaritehtävä

Tentti

Opintojaksopalaute kerätään opintojakson päättyessä.
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on kaksi paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.
Opettaja
Kristiina Helminen, Pirjo Vaittinen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: Sosiaali- ja terveysalan amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Arviointimenetelmät
1. Seminaaritehtävä
2. Tentti
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi