Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutus_lehdet

Kiertotalouden ammattilaiseksi

Viisas resurssien käyttö hillitsee ilmastonmuutosta. Tarvitsemme kiertotaloutta, jossa luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja kestävästi. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä olet ympäristö-, energia- ja resurssitehokkuuden asiantuntija. Suunnittelet ja toteutat asiakkaillesi erilaisia ratkaisuja sekä edistät yhdyskuntien elinvoimaisuutta. Opinnoissasi painottuvat kiertotalouden ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö.

Voit syventyä opinnoissasi yhdyskuntasuunnitteluun tai energia- ja ympäristötekniikkaan. Yhdyskuntasuunnittelun opinnoissa opit kehittämään rakennettua ympäristöä ja luomaan edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle. Tutustut ympäristöinvestointeihin, suunnitteluohjelmistoihin ja kaavoituksen menetelmiin, ja opit parantamaan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Osaat kehittää yhdyskuntia kestävästi alueen, palvelut ja asiakkaat huomioiden.

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissa erikoistut ympäristö-, energia- ja materiaalitekniikan menetelmiin ja opit toimimaan oman alasi asiantuntijana monialaisissa tiimeissä ja erilaisissa työympäristöissä. Tärkeää osaamista työurallasi ovat muun muassa resurssitehokkaat menetelmät ja ratkaisut, uusiutuva energia, ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan kunnostusprosessi ja vesienkäsittelyn perustekniikoiden hallinta.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelu on käytännöllistä ja opintoihin kuuluu myös yhteistyöprojekteja yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Opinnot antavatkin erinomaiset verkostot ja työkalut kiertotalouden kehittämistehtäviin yrityksissä, julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita