Insinööri (AMK), puutekniikan muuntokoulutus, monimuotototeutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele puutekniikan insinööriksi

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä puu- ja puurakennustuotealan eri työtehtävissä. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualan yritysten kanssa, mm. aiheisiin liittyvät harjoittelut ja opinnäytetyöt tehdään alan yrityksissä. Koulutuksella on integraatio lukuisiin TKI-hankkeisiin.

Puutekniikan muuntokoulutus on laajuudeltaan 60 - 120 opintopistettä ja koulutus kestää noin vuoden opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutuksen avulla voit päivittää aiemmin hankittua, koulutukseen soveltuvaa insinöörin ammattikorkeakoulututkintoa puutekniikan insinööritutkinnoksi. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
A boy in the mirror

Syksyn yhteishaku 2.–16.9.2020

Opiskelun ja työn parhaat puolet samasta paikasta! Tutustu syksyn yhteishaun koulutustarjontaan ja aikatauluihin.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi