Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

LAB-insinoori-sahko-ja-automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörit ovat suunnittelutyön asiantuntijoita

Sähkö- ja automaatioinsinöörit työskentelevät monipuolisesti älykkäiden koneiden, laitteiden ja prosessien suunnittelussa, tuotannon ja kunnossapidon tehtävissä, käyttötehtävissä, esihenkilö- ja koordinointivastuissa sekä myynti- ja asiakaspalveluvastuissa.

Koulutus sisältää perusosaamisen sähkö- ja automaatiotekniikan eri osa-alueista. Painopisteitä ovat automaatiojärjestelmät, logiikkaohjelmointi, säätötekniikka sekä taajuusmuuttajat. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen pääfokus liittyy sähkö- ja automaatiosuunnitteluun teknologiateollisuuden palveluympäristössä. Koulutuksessa korostuvat monipuoliset suunnittelutehtävät.

Osaamista voit täydentää esimerkiksi sähköisen liikenteen tai koneoppimisen osaamisella.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukseen sisältyy mahdollisuus S1-pätevyystutkinnon suorittamiseen.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin työllistyminen

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä (AMK) voit työllistyä monipuolisesti erilaisiin tehtäviin:

Suunnittelutyö | Tuotantotyö | Kunnossapitotyö | Esihenkilötyö | Koordinointityö

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi