Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

kOULUTUS_URBAN

Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteet muodostavat lähtökohdat ohjelmalle, joka keskittyy tulevaisuuden kestävän kaupunkiympäristön ratkaisuihin.

Koulutuksessa opiskelija omaksuu monialaisen näkemyksen kaupunkiympäristöistä. Opinnoissaan opiskelija saavuttaa tiedot ja taidot, joiden avulla hän voi työssään johtaa ja kehittää kaupunkiympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tutkinto edistää opiskelijan työllistymismahdollisuuksia vaativissa ympäristöalan tehtävissä. Valmistunut opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään, johtamaan ja arvioimaan vaativia yhdyskuntiin ja ympäristöön kohdistuvia projekteja. Opiskelija osaa käyttää osallistavia ja innovatiivisia menetelmiä projektin hallinnan apuna.

Luennot pidetään englanniksi yhdessä englanninkielisen Master–ryhmän kanssa, mutta tehtävät ja opinnäytetyö tehdään suomeksi. Henkilökohtainen ohjaus on suomeksi. Luentojen seuraaminen edellyttää englannin kielen riittävää ymmärtämistä.

Opetus tapahtuu intensiiviviikkoina päiväopintoina 2-3 kertaa syksyllä ja keväällä. Intensiiviviikosta on yleensä 3 päivää substanssiainetta ja 1 päivä opinnäytetyöseminaareja sekä tutkimusmenetelmiä. Opinnäytetyöseminaareja on vähintään kerran kuussa. Intensiiviviikot toteutetaan lähiopetuksena. Mahdollisuuksien mukaan opetusta voi seurata myös etänä ja luennot pyritään myös äänittämään.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi