Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö, verkko-opinnot, 60 op

Seuraava hakuaika
-

kOULUTUS_URBAN

Opi johtamaan ja kehittämään kaupunkiympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtava koulutus keskittyy tulevaisuuden kestävän kaupunkiympäristön kysymyksiin. Opintojen lähtökohdan muodostavat kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen luomat haasteet.

Koulutuksessa omaksut monialaisen näkemyksen kaupunkiympäristöistä sekä saavutat tiedot ja taidot, joiden avulla voit työssäsi johtaa ja kehittää kaupunkiympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ydinopinnot liittyvät kestävän kaupunkiympäristön osallistavaan kehittämiseen, ilmastonmuutokseen ja sen ympäristövaikutuksiin, muutoksen johtamiseen ja hallintaan sekä paikkatietojen hyödyntämiseen. Voit valita täydentäviä opintoja LABin YAMK-koulutusten yhteisestä tarjonnasta tai muiden korkeakoulujen vastaavan tasoisesta tarjonnasta.

Opiskelu toteutetaan kokonaan verkossa. Oppimistehtävät ovat joko yksilöllisiä tai ryhmätöitä. Opiskelussa käytetään hyväksi Moodle-alustaa.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi