Insinööri (ylempi AMK), rakentamisen koulutus, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Rakennettu ympäristö on tärkein osatekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä kilpailukykyisen ja kestävän yhteiskunnan luomisessa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kestävyyden periaatteet ja kiertotalouden toteutumismahdollisuudet osana rakennusteollisuuden prosesseja. Koulutuksen näkökulma on sekä tekninen että liiketoiminnallinen. Digitalisaatio on keskeinen osa koulutusta ja merkittävä työkalu kestävän rakentamisen toteuttamisessa.

Koulutuksessa opiskelija tutustuu työkaluihin, toimintatapoihin ja analyysimenetelmiin, joita hyödynnetään rakennus- ja kiinteistötoimialan prosessien eri vaiheessa. Tärkeänä näkökulmana on kokonaiselinkaaren hallinta. Opinnoissaan opiskelija saavuttaa tiedot ja taidot, joiden avulla hän voi työssään huomioida kestävyyden ja elinkaaren osana projektinjohtamista arvoketjun eri vaiheissa.

Tutkinto edistää opiskelijan työllistymismahdollisuuksia haastaviin kestävän rakentamisen ja kiertotalouden työtehtäviin. Valmistunut opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään, johtamaan ja arvioimaan projekteja. Opiskelija osaa käyttää osallistavia ja innovatiivisia menetelmiä projektihallinnan apuna.

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opetuksena, jossa yhdistetään erilaisia opiskelutapoja. Opiskelun lähipäiviin valmistaudutaan yleensä ennakkotehtävien avulla ja lähipäiviin sisältyy luentoja ja yksilö- tai ryhmätyöskentelyä. Lähipäivien jälkeen suoritetaan lopputehtäviä sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Opiskelussa käytetään hyväksi sähköistä oppimisalustaa

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi