IoT

IoT-datan kulku sensorilta aikasarjatietokannan kautta dashboard'iin.
Ohjelmia suoritetaan konttiympäristössä.
Laitteistojen valintaa ja elektroniikan perusteita.
Toteutusaika
16.10.2023 - 19.10.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75€ (alv 0%)

Opintojakson lukujärjestykseen voit tutustua LABin lukujärjestysohjelmassa. Syksyn lukujärjestykset pyritään päivittämään toukokuun loppuun mennessä.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- ymmärtää IoT:n osuuden datan määrän merkittävästä kasvusta ja ymmärtää sensoridatan luonnetta sekä tietää perusperiaatteita datan käsittelylle sensoritasolla
- ymmärtää IoT laitteiden perusrakennetta
- tallentaa mittaustulokset tietokantaan ja ymmärtää aikasarjatietokantojen hyödynnettävyyden
- siirtää mittaustulokset IoT standardiprotokollan avulla pilvipalveluun
- kuvata erilaisien IoT verkkoarkkitehtuurien rakenteet ja niiden liittymisen osaksi laajempia tietojärjestelmiä
- ottaa huomioon IoT teknologioiden erityiset tietoturvariskit
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Luennot, harjoitukset ja etätehtävät
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kymmenen paikkaa.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Se koostuu kurssin luentokalvoista ja muusta ajankohtaisesta materiaalista. Lisäksi opiskelija etsii itsenäisesti sekä kirjallisuuslähteitä että internetin kautta löydettävissä olevia luotettavia lähteitä.
Lähiopetuspäivät
16.10.2023 09.00–12.00
16.10.2023 13.00–16.00
17.10.2023 09.00–12.00
17.10.2023 13.00–16.00
18.10.2023 09.00–12.00
18.10.2023 13.00–16.00
19.10.2023 09.00–12.00
19.10.2023 13.00–16.00
Opettaja
Matti Welin, Tommi Veijalainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Edeltävä osaaminen: Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto

Ajoitus ja läsnäolo
Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna etä- ja lähijaksoilla verkossa. Lähijaksoilla läsnäolo on suotavaa. Lähijakso pidetään viikolla 42 (16.10-19.10.2023)

Oppimisympäristö
Kurssin informointi- ja järjestely-ympäristönä käytetään virtuaalista Moodle verkko-oppimisalustaa. Kurssilla edellytetään oman koneen teho-käyttöä ja järjestelmänvalvojan tunnukset on hyvä olla käytössä kurssin aikana. Käytettävä tietokone voi olla Windows, Linux tai Mac-pohjainen.

Tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot etätyöskentelyyn määritellään kurssin alussa. Sujuvaan työskentelyyn on hyvä omata järjestelmänvalvojan oikeudet tietokoneeseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
135 tuntia, josta n. 21 lähituntia

Arviointimenetelmät
Arvioinnin perusteena käytetään opintojaksolla tehtäväksi annettujen tehtävien suorittamisen tasoa sekä opiskelijan aktiivisuutta.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Saat kurssin aloitusohjeet viimeistään ennen opintojakson alkua.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu, ajantasainen opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi