IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet

Projektityöskentely ryhmissä
Mikroprosessorit
Piirikaaviot ja dokumentit
Käyttöjärjestelmää hyödyntävän sulautetun järjestelmän ohjelmointi python kielellä
IoT tietoverkot, protokollat ja pipeline
Toteutusaika
04.10.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- toimia monialaisessa pienryhmässä (TVT) ja ratkaista tehtäviä yhdessä
- yleistää sulautetun järjestelmän suunnittelun alkeet
- selittää (reaaliaikaisen) käyttöjärjestelmän perusperiaatteet ja –rakenteet
- selittää mikroprosessoriarkkitehtuurit ja mikroprosessorityypit
- selittää perustiedonsiirtotavat
- arvioida yksinkertaisia piirikaavioita ja elektroniikan dokumentteja
- kategorisoida IoT::ia ja sulauttettuja järjestelmiä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojaksolla toteutetaan neljän hengen ryhmissä projekti, jossa tuotetaan laite, projektiraportti sekä ryhmän yhteisesitys. Oppimisen tueksi on joka viikko eri opettajien oppimista tukevia tunteja sekä viikon päätteeksi kaikkien yhteinen yhteenvetotunti. Opintojakson tuotokset esitellään viimeisenä päivänä. Projektiraportti sisältää sekä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, toteutetun laitteen dokumentaation että yhteenvedon ja pohdinnan projektin toteutumisesta.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Edeltävä osaaminen seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaan:
Digitaalisuuden perusteet, ICT luma, Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet, Oliot ja tietokannat, Projektitoiminnan perusteet sekä IoT perusteet
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kolme paikkaa.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaalina on verkosta löytyvä materiaali sekä tuntien aikana esitettävä materiaali.
Lähiopetuspäivät
5.10.2021 08.00–11.00
5.10.2021 11.00–14.00
5.10.2021 14.00–17.00
7.10.2021 10.00–13.00
12.10.2021 08.00–11.00
12.10.2021 11.00–14.00
12.10.2021 14.00–17.00
14.10.2021 10.00–13.00
19.10.2021 08.00–11.00
19.10.2021 11.00–14.00
19.10.2021 14.00–17.00
21.10.2021 10.00–13.00
Opettaja
Tommi Veijalainen, Timo Turunen, Juha Hyytiäinen, Marianne Matilainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Tutustu opetuksen aikatauluun LABin lukujärjestysohjelmassa.

Arviointimenetelmät
Ryhmän tekemän tuotoksen arviointi (esitys), ryhmäläisten vertaisarviointi, opettajien huomiot ryhmän työskentelystä ja tuloksista
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.