Johdatus palvelumuotoiluun

Palvelumuotoilun avulla parempaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä!

Tässä koulutuksessa ymmärrät perusasiat, miten palvelumuotoilun avulla kehitetään asiakaslähtöisiä, sujuvia ja kannattavia palveluja.
Laajuus
3 tuntia
Paikka

Verkkototeutus

Johdatus palvelumuotoiluun

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan palvelumuotoiluun liittyviin käsitteisiin, menetelmiin ja työkaluihin, sekä perehdytään palvelumuotoilun hyötyihin ja tavoitteisiin. Pohdimme mistä vaiheista asiakkaan palvelukokemus muodostuu ja miten yritys voi huomioida asiakkaiden tarpeet ja luoda arvoa.

  • Johdatus palvelumuotoiluun
  • Palvelumuotoilun hyödyt yritykselle ja asiakkaalle
  • Palvelukokemus
  • Palvelumuotoilun prosessit

Koulutuksessa on käytännönläheinen ote.  Aihetta käsitellään vuorovaikutteisesti ja esimerkkien avulla.

Tavoite

Koulutus kasvattaa ymmärrystä palvelumuotoilusta ja sen keskeisimmistä menetelmistä sekä siitä, mitä konkreettista hyötyä se voi tuoda oman liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisestä palvelun kehittämisestä kiinnostuneille organisaation toimialasta tai koosta riippumatta. Osallistujilla ei tarvitse olla kokemusta palvelumuotoilusta.

Pääsyvaatimus

Avoin kaikille

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkokoulutus Zoomissa. Koulutus jakautuu teoriaosiin ja harjoituksiin.

Ryhmäkoko

Vähintään 8, enintään 16

Kouluttajat

LABin palvelumuotoilun asiantuntijat

Peruutusehdot

Kysy lisää!

Kati Kumpulainen
TKI-asiantuntija
kati [dot] kumpulainenatlab [dot] fi