Julkiset hankinnat

- julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
- hankintasäännösten sisältö sekä hankintaprosessin vaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
- kansallisen kynnysarvon ylittävät ja alittavat julkiset hankinnat, sekä kilpailutuksen toteuttaminen ja tarjouksen tekeminen
- hankintaprosessin asiakirjat
Toteutusaika
01.03.2021 - 31.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys julkaistaan joulukuun 2020 loppuun mennessä TimeEdit-ohjelmasta => 'Toteutusten lukujärjestykset' => Etsi 'Toteutus' => Toteutuskoodi: LI00BI32-3004

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteet ja pääperiaatteet
- kuvata hankintasäännösten sisällön sekä hankintaprosessin vaiheet niin kansallisen kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa
- toimia niin kansallisen kynnysarvon ylittävissä kuin alittavissakin julkisissa hankinnoissa sekä kilpailutuksen toteuttajana että tarjouksen tekijänä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Virtuaalinen opetus sekä (ryhmä)tehtävät ja vertaiskeskustelut. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan virtuaalisesti / Zoom.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Toivottavaa: Juridiikan perusteet, liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat tai jotain muita aikaisempia juridiikan opintoja.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
- EUR-Lex ja FINLEX.
- Eskola, S., Kiviniemi, E., Krakau, T. ja Ruohoniemi, E.: Julkiset hankinnat. 2017 Helsinki. Aineisto on saatavilla digitaalisessa muodossa Almatent-verkkokirjahyllyssä.
- Kontio, A., Kronström, S., Kumlin, A. ja Mäki, L.: Julkiset hankinnat. Käsikirja. 2017 Keuruu.
- Kuoppamäki, P. : Uusi kilpailuoikeus, Helsinki 2018. Saatavilla digitaalisena aineistona Almatalent-verkkokirjahyllyssä.
- Muu oppimisalustalla mainittava materiaali.
Opettaja
Päivi Toivola-Rekola
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Verkkokurssi, oppimistehtävillä deadline. Omaehtoista oppimista itseään johtaen. Ilmoittautuneille aloituskirje.

Arviointimenetelmät
Kokonaisarvosana perustuu oppimistehtäviin (80%), verkossa tapahtuvaan vertaispalautteen antoon sekä muuhun aktiivisuuteen verkossa.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi