Kielikoulutukset eri kielillä

Kielitaidosta valttikortti!

Hanki etua kilpailijoihisi nähden. Kielitaito on osa tämän päivän osaajan ammattitaitoa!

Kielikoulutukset eri kielillä

Hyvä kielitaito ja kulttuurien tuntemus auttavat luomaan henkilökohtaisia kontakteja, jotka yritystoiminnan kannalta voivat osoittautua menestyksen avaimiksi.

Sujuvat kokoukset, varmuutta neuvotteluihin, small talk, vaikuttavat esitykset ja raportit. Auta henkilöstöäsi kehittämään valmiuksiaan toimia eri kielillä työelämän eri tilanteissa.

Meiltä saat kielikoulutusta yhdeksässä eri kielessä: englanti, ruotsi, espanja, japani, kiina, ranska, saksa, venäjä, suomi toisena/vieraana kielenä. Koulutusten kesto sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Esimerkkejä koulutuksista

Keskustele luontevasti

Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia luontevaan keskusteluun valitulla kielellä. Taitotaso B1-B2.

Varmuutta esiintymiseen

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle varmuutta erilaisiin esiintymistilanteisiin sekä valmiudet selkeiden ja vaikuttavien presentaatioiden toteuttamiseen. Taitotaso B1-B2.

Kokous- ja neuvottelutaito

Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia keskustella kokouksissa ja neuvotteluissa sujuvasti valitulla kielellä. Koulutus painottuu neuvottelusimulaatioihin sisältäen myös neuvotteluteoriaa. Taitotaso B2.

Asiakirjoittamisen taito

Koulutus vahvistaa osallistujan valmiuksia selkeän asiatekstin tuottamiseen. Koulutus painottuu kirjoittamiseen sisältäen myös täsmällisen ja selkeän kirjoittamisen teoriaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen sekä lähi- että verkko-opetusta. Taitotaso B1-B2.

 

Kysy lisää!

Joanna Vihtonen
Lehtori
joanna [dot] vihtonenatlab [dot] fi